HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 56 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 69
Preuzimanje alata hP PC hardware ¸iagnostics (UE¹I) na USB
uređaj
NAPO»ENA:
Upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE»I) isključivo su na engleskom
jeziku, a da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku pomoću alata HP UE»I, morate koristiti računalo sa
sustavom Windows jer se nude samo .exe datoteke.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzimanje najnovije verzije UE¹I-ja
1.
Idite na
go/techcenter/pcdiags
. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics odaberite vezu
¸ownload
(Preuzimanje), a zatim odaberite
Run
(Pokreni).
Preuzimanje bilo koje verzije UE¹I-ja za određeni proizvod
1.
Idite na
support
.
2.
Odaberite
Get software and drivers
(Preuzmite softver i upravljačke programe).
3.
Unesite naziv proizvoda ili broj.
4.
Odaberite računalo, a zatim operacijski sustav.
5.
U odjeljku
¸iagnostic
(Dijagnostika) slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali i preuzeli željenu UE»I
verziju.
46
Poglavlje 10
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE»I)
Sample