HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 48 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 69
Ako putujete zrakoplovom, nosite računalo kao ručnu prtljagu; ne prijavljujte ga s ostalom prtljagom.
OPREZ:
izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. Sigurnosni uređaji s magnetskim poljima
uključuju sigurnosne prolazne uređaje u zračnim lukama i sigurnosne palice. Pokretne trake u zračnim
lukama i slični sigurnosni uređaji koji provjeravaju ručnu prtljagu upotrebljavaju rendgenske zrake
umjesto magneta i ne štete pogonima.
Ako tijekom leta namjeravate upotrebljavati računalo, slušajte obavijesti tijekom leta koje će vam reći
kada je to dopušteno. Uporaba računala tijekom leta ovisi o pravilima avioprijevoznika.
Transportirate li računalo ili pogon, uporabite odgovarajuće zaštitno pakiranje, a na pakiranje napišite
"LOMLJIVO".
Korištenje bežičnih uređaja može biti ograničeno u nekim okruženjima. Takva se ograničenja mogu
primjenjivati u zrakoplovima, u bolnicama, blizu eksplozivnih sredstava te na opasnim mjestima. Ako
niste sigurni koja pravila vrijede za upotrebu bežičnog uređaja u računalu, zatražite dopuštenje za
korištenje računala prije nego što ga uključite.
Ako putujete u inozemstvo, pridržavajte se sljedećih savjeta:
Provjerite carinska pravila koja se odnose na računala u svakoj zemlji ili regiji u koju namjeravate
putovati.
Provjerite preduvjete za kabel za napajanje i prilagodnik za svaku lokaciju na kojoj planirate rabiti
računalo. Napon, frekvencija i ¶·QƬ¸X³´F²¹± utičnica mogu se razlikovati.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od električnog udara, požara ili oštećenja opreme,
računalo nemojte napajati putem pretvornika napona koji se prodaje za kućanske uređaje.
38
Poglavlje 7
Održavanje računala
Sample