HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 42 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 69
Računalo poduzima sljedeće aktivnosti za kritičnu razinu napunjenosti baterije:
ako je hibernacija onemogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će nakratko
ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i izgubiti sve podatke koji nisu bili spremljeni
ako je hibernacija omogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će pokrenuti
stanje hibernacije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
Priključite jedan od sljedećih uređaja u računalo i vanjsko napajanje:
prilagodnik izmjeničnog napona
dodatna priključna stanica ili proizvod za proširenje
dodatni prilagodnik napajanja kupljen kao dodatak od tvrtke HP
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Spremite svoj rad i isključite računalo.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja ºibernacije
1.
Prilagodnik izmjeničnog napona priključite u računalo i vanjsko napajanje.
2.
Napustite stanje hibernacije pritiskom gumba za uključivanje.
Korisnički zamjenjiva baterija
UPOZORENJE!
Da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo korisnički
zamjenjivu bateriju koja je došla s računalom, zamjensku bateriju koju je dao HP ili kompatibilnu bateriju
kupljenu pri HP-u.
OPREZ:
vađenje baterije koju korisnik sam može zamijeniti, a koja je jedini izvor napajanja, može izazvati
gubitak podataka. Da biste spriječili gubitak podataka, spremite svoj rad ili isključite računalo kroz sustav
Windows prije no što uklonite bateriju.
Uklanjanje korisnički zamjenjive baterije
1.
Preokrenite računalo i postavite ga na ravnu površinu.
2.
Povucite zasun za otpuštanje baterije
(1)
da biste je oslobodili.
NAPO»ENA:
Zasun za otpuštanje baterije automatski se vraća u početni položaj.
32
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample