HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 41 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 69
Da biste koristili HP-ovu značajku brzog punjenja, isključite računalo i zatim priključite prilagodnik izmjenične
struje na računalo i na vanjski izvor napajanja.
Prikaz napunjenosti baterije
Da biste vidjeli postotak preostalog punjenja baterije i trenutni plan napajanja, postavite pokazivač miša iznad
ikone
Napajanje
.
Pronalaženje informacija o bateriji u programu hP Support Assistant (samo
odabrani proizvodi)
Da biste pristupili podacima o bateriji, učinite sljedeće:
1.
Upišite
support
(podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju
hP
Support Assistant
.
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite
»oj PC
, zatim karticu
¸ijagnostika i alati
, a potom
hP-ova provjera baterije
. U slučaju da se
prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti, obratite se službi za podršku.
HP Support Assistant pruža sljedeće alate i informacije o bateriji:
HP-ova provjera baterije
informacije o vrstama baterija, ¼¾±F²Ƭ¶´F²¹´Â´À vijeku trajanja i kapacitetu
Ušteda energije baterije
Da biste uštedjeli energiju baterije i maksimalno produljili njezin vijek trajanja:
smanjite osvjetljenje zaslona
pod Mogućnosti napajanja odaberite postavku
Ušteda energije
.
isključite bežične uređaje kada ih ne upotrebljavate
odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite, primjerice
vanjski tvrdi disk priključen na USB priključak
zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte.
prije prestanka rada pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo
Prepoznavanje niskiº razina napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za računalo dosegne nisku ili kritičnu razinu napunjenosti, dolazi do
sljedećeg:
Žaruljica baterije (samo odabrani proizvodi) označava nisku ili kritičnu razinu napunjenosti baterije.
– ili –
Ikona Napajanje
prikazuje obavijest o niskoj ili kritičnoj razini napunjenosti baterije.
NAPO»ENA:
dodatne informacije o ikoni Napajanje potražite u odjeljku
Korištenje ikone napajanja i
mogućnosti napajanja
na stranici
30
.
Rad uz baterijsko napajanje
31
Sample