HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 28 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 69
Korištenje hP-ova modula za širokopojasnu vezu (samo neki proizvodi)
Vaše računalo s HP-ovim modulom za širokopojasnu mrežu sadrži ugrađenu podršku za mobilnu
širokopojasnu uslugu. Kada vaše novo računalo koristi mrežu operatera mobilne telefonije, pruža vam
slobodu povezivanja s internetom, slanja e-pošte i povezivanja s mrežom vaše tvrtke bez potrebe za
povezivanjem s Wi-»i pristupnim točkama.
Da biste aktivirali uslugu mobilne širokopojasne veze, možda će vam biti potreban IMEI i/ili MEID broj HP-ova
modula za širokopojasnu vezu. Broj može biti otisnut na oznaci na donjoj strani računala, u odjeljku za
bateriju, ispod servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
– ili –
Broj možete pronaći i tako da slijedite ove korake:
1.
Na programskoj traci odaberite ikonu statusa mreže.
2.
Odaberite
Postavke mreže i interneta
.
3.
U odjeljku
»reže i Internet
odaberite
Stanje
.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju upotrebu kartice modula za prepoznavanje pretplatnika (SIM-a).
SIM kartica sadrži osnovne informacije o vama, kao što su osobni ²G±QÁ²Ƭ¶´F²¹¼¶² broj (PIN) te informacije o
mreži. Neka računala sadrže unaprijed instaliranu SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed instalirana,
moguće ju je pronaći u dokumentima o HP-ovom modulu za širokopojasnu vezu koji su isporučeni uz računalo
ili je operater mobilne mreže može dati odvojeno od računala.
Informacije o HP-ovu modulu za širokopojasnu vezu i načinu aktivacije usluge s preferiranim operaterom
mobilne mreže potražite u informacijama o HP-ovu modulu za širokopojasnu vezu isporučenima uz računalo.
Korištenje GPS uređaja (samo neki proizvodi)
Računalo je možda opremljeno ºPS (ºlobal Positioning System) uređajem. ºPS sateliti pružaju informacije o
lokaciji, brzini i smjeru sustavima opremljenima ºPS-om.
Da biste omogućili ºPS, provjerite je li u postavkama lokacije omogućen pristup lokaciji.
1.
Upišite
lokacija
u okvir za pretraživanje na programskoj traci, a zatim odaberite željenu postavku za
lokaciju.
2.
Slijedite upute na zaslonu za korištenje postavki lokacije.
Korištenje Bluetootº bežičniº uređaja (samo neki proizvodi)
Bluetooth uređaji omogućuju bežičnu komunikaciju kratkog dometa koja zamjenjuje tradicionalno Ƭ]²è¶·
kabelsko povezivanje elektroničkih uređaja kao što su:
računala (stolno računalo, prijenosno računalo)
telefoni (mobilni, bežični, pametni)
uređaji za obradu slike (pisač, fotoaparat)
uređaji za zvuk (slušalice, zvučnici)
miš
vanjska tipkovnica
18
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample