HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 25 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 69
Oznake
Naljepnice pričvršćene na računalo sadrže informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom otklanjanja
poteškoća sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo.
VAŽNO:
Pogledajte sljedeće lokacije da biste pronašli naljepnice opisane u ovom odjeljku: na dnu računala,
unutar ležišta baterije, ispod uklonjivih servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
Servisna naljepnica – sadrži važne podatke pomoću kojih se prepoznaje vaše računalo. Kada se obratite
službi za podršku, od vas će se vjerojatno tražiti da navedete serijski broj, a možda i broj proizvoda ili
broj modela. Pronađite te brojeve prije nego što se obratite službi za podršku.
Servisna naljepnica nalikovat će jednom od dolje navedenih primjera. Pogledajte sliku koja je najsličnija
servisnoj naljepnici na vašem računalu.
Komponenta
(1)
Serijski broj
(2)
Broj proizvoda
(3)
Razdoblje jamstva
(4)
Broj modela (samo odabrani proizvodi)
Komponenta
(1)
Naziv modela (samo odabrani proizvodi)
(2)
Broj proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Razdoblje jamstva
Naljepnica (ili više njih) s pravnim podacima – sadrži informacije o propisima koji se odnose na računalo.
Naljepnica (ili više njih) o F±³Á²Ƭ¶´Á²Â´ za bežične uređaje – daje podatke o dodatnim bežičnim uređajima
te oznakama odobrenja za države ili regije u kojima je odobrena upotreba tih uređaja.
Oznake
15
Sample