HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 23 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 69
¸onja strana
Komponenta
Opis
(1)
Ventilacijski otvori
Omogućuju strujanje zraka za hlađenje unutarnjih
komponenti.
NAPO»ENA:
ventilator računala automatski se uključuje
radi hlađenja unutarnjih komponenti i sprječavanja
pregrijavanja. Normalno je da se unutarnji ventilator
uključuje i isključuje tijekom uobičajenog rada.
(2)
Ležište baterije
Drži bateriju.
(3)
Zasun za oslobađanje baterije
Služi za oslobađanje baterije.
Donja strana
13
Sample