HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 15 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 69
¸esna strana
Komponenta
Opis
(1)
Žaruljica pogona
Trepće bijelo: Pristupa se tvrdom disku ili optičkom
pogonu.
Žuto: HP 3D Driveºuard privremeno je parkirao tvrdi disk
(samo neki proizvodi).
NAPO»ENA:
informacije o programu HP 3D Driveºuard
potražite u odjeljku
Korištenje softvera HP 3D Driveºuard (samo
na odabranim proizvodima)
na stranici
35
.
(2)
Čitač memorijskih kartica
Čita dodatne memorijske kartice koje omogućuju pohranu
podataka, njihovo organiziranje i zajedničko korištenje te pristup
podacima.
Umetanje kartice:
1.
Držite karticu s oznakom okrenutom prema gore i s
priključcima okrenutima prema računalu.
2.
Umetnite karticu u čitač memorijskih kartica, a zatim je
pritisnite tako da čvrsto sjedne na mjesto.
Uklanjanje kartice;
Pritisnite karticu, a zatim je uklonite iz čitača memorijske
kartice.
(3)
USB 3.0 priključak
Služi za priključivanje dodatnog USB uređaja, npr. tipkovnice,
miša, vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora.
(4)
HDMI priključak
Služi za priključivanje dodatnog videouređaja ili audiouređaja,
primjerice televizora visoke razlučivosti, kompatibilnih digitalnih
komponenti ili audiokomponenti ili pak uređaja multimedijskog
sučelja visoke razlučivosti (HDMI) velike brzine.
(5)
Žaruljice utičnice RJ-45 (mrežne)/mrežnog
statusa
Na nju se priključuje mrežni kabel.
Bijelo: Uspostavljena je veza s mrežom.
Žuto: Na mreži se odvijaju aktivnosti.
(6)
Priključak za napajanje
Na njega se priključuje prilagodnik izmjeničnog napona.
(7)
Žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona i
baterije
Bijelo: Priključen je prilagodnik izmjenične struje i baterija
je potpuno napunjena.
Trepće bijelo: Prilagodnik izmjenične struje nije priključen i
baterija je gotovo prazna.
Desna strana
5
Sample