HP Pavilion 17-ab300 user manual download (Page 12 of 69)

Languages: Croatian
Pages:69
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 69
¸odatni resursi tvrtke hP
Pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije potražite putem ove tablice.
Izvor
Sadržaj
Upute za postavljanje
Pregled postavljanja i značajki računala
HP-ova podrška
HP-ovu podršku potražite na web-mjestu
support
.
Razgovor na mreži s HP-ovim tehničarom
Telefonski brojevi za podršku
Videozapisi o zamjeni dijelova (samo odabrani proizvodi)
Priručnici za održavanje i servis
Lokacije HP-ovih servisnih centara
Priručnik za sigurnost i udobnost
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
odaberite gumb
Start
, zatim
hP-ova pomoć i
podrška
, a potom
hP-ova dokumentacija
.
– ili –
odaberite gumb
Start
, zatim
hP
, a potom
hP-ova
dokumentacija
.
– ili –
idite na
ergo
.
VAŽNO:
da biste mogli pristupiti najnovijoj verziji
korisničkog priručnika, morate biti povezani s
internetom.
Pravilno postavljanje radne stanice
Smjernice za položaj tijela i radne navike kojima se postiže ugodniji
rad te smanjuje opasnost od ozljeda
Informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti
Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša
Pristupanje dokumentu:
odaberite gumb
Start
, zatim
hP-ova pomoć i
podrška
, a potom
hP-ova dokumentacija
.
– ili –
odaberite gumb
Start
, zatim
hP
, a potom
hP-ova
dokumentacija
.
Važne obavijesti o propisima, uključujući informacije o pravilnom
odlaganju baterije u otpad (ako je potrebno).
Ograničeno jamstvo
*
Pristupanje dokumentu:
odaberite gumb
Start
, zatim
hP-ova pomoć i
podrška
, a potom
hP-ova dokumentacija
.
– ili –
odaberite gumb
Start
, zatim
hP
, a potom
hP-ova
dokumentacija
.
– ili –
Idite na
go/orderdocuments
.
Konkretne informacije o jamstvu za računalo
2
Poglavlje 1
Ispravno pokretanje
Sample