HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 9 of 82)

Languages: Turkish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 82
Tümleşik sayısal tuş takımını kullanma
.............................................................................
39
6
Gücü yönetme
.................................................................................................................................................
40
Uyku ve Hazırda Bekletme durumunu başlatma
................................................................................
40
El ile Uyku durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma
...................................................
40
El ile Hazırda Bekletme durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma (yalnızca belirli
modellerde)
........................................................................................................................
41
Yeniden başlatmada parola koruması ayarlama
...............................................................
41
Güç ölçeri ve güç ayarlarını kullanma
................................................................................................
41
Pil gücü ile çalışma
.............................................................................................................................
42
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pili çıkarma
...................................................................
42
Pil bilgilerini bulma
.............................................................................................................
42
Pil gücü tasarrufu
...............................................................................................................
43
Düşük pil düzeylerini belirleme
..........................................................................................
43
Düşük pil düzeyini çözümleme
..........................................................................................
43
Harici güç varken düşük pil düzeyini çözümleme
..............................................
43
Herhangi bir güç kaynağı yokken düşük pil düzeyini çözümleme
.....................
43
Bilgisayar Hazırda Bekletme durumundan çıkamadığında düşük pil
düzeyini çözümleme
..........................................................................................
44
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pili saklama
..................................................................
44
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pili atma
........................................................................
44
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pili değiştirme
...............................................................
44
Harici AC güç kaynağı ile çalışma
......................................................................................................
44
Güç sorunlarını çözme
.......................................................................................................
45
HP CoolSense (yalnızca belirli modellerde)
.......................................................................................
45
Yazılım içeriğinizi Intel Smart Connect Technology (yalnızca belirli modellerde) ile yenileme
..........
46
Bilgisayarı kapatma
............................................................................................................................
46
Hybrid Graphics ve AMD Dual Graphics (yalnızca belirli modellerde)
...............................................
47
Hybrid Graphics kullanma (yalnızca belirli modellerde)
.....................................................
47
AMD Dual Graphics kullanma (yalnızca belirli modeller)
...................................................
47
7
Bilgisayarınızın bakımını yapma
.....................................................................................................................
48
Performansı artırma
...........................................................................................................................
48
Sürücülerle işlem yapma
...................................................................................................
48
HP 3D DriveGuard'ı kullanma
............................................................................................
48
HP 3D DriveGuard durumunu belirleme
...........................................................
49
Disk Birleştiricisi'ni kullanma
..............................................................................................
49
Disk Temizleme'yi kullanma
...............................................................................................
49
Programları ve sürücüleri güncelleştirme
...........................................................................................
50
Bilgisayarınızı temizleme
....................................................................................................................
50
Temizlik yordamları
............................................................................................................
50
ix
Sample