HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 74 of 82)

Languages: Turkish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 82
bkz.
HP Recovery Manager kullanarak kurtarma işlemi gerçekleştirme,
sayfa
62
. Kurtarma
medyasını halen oluşturmadıysanız
HP Recovery medyası oluşturma,
sayfa
60
bölümüne bakın.
Sabit sürücüyü değiştirdiyseniz, fabrika görüntüsünü yedek sürücüye geri yüklemek için HP
Recovery medyasının Fabrika Sıfırlaması seçeneğini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz.
HP Recovery Manager kullanarak kurtarma işlemi gerçekleştirme,
sayfa
62
.
Sabit sürücüde yer açmak için kurtarma bölümünü kaldırmak isterseniz, HP Recovery Manager,
Kurtarma Bölümünü Kaldır seçeneğini sunar.
Daha fazla bilgi için, bkz.
HP Recovery bölümünü kaldırma (yalnızca belirli modellerde),
sayfa
64
.
HP Recovery Manager kullanarak kurtarma işlemi gerçekleştirme
HP Recovery Manager yazılımı, oluşturduğunuz HP Recovery medyasını veya HP Recovery
bölümünü (yalnızca belirli modellerde) kullanarak bilgisayarınızı orijinal fabrika durumuna geri
yüklemenize imkan tanır. Kurtarma medyasını halen oluşturmadıysanız
HP Recovery medyası
oluşturma,
sayfa
60
bölümüne bakın.
HP Recovery medyasını kullanarak, aşağıdaki kurtarma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz:
Sistem Kurtarma—Orijinal işletim sistemini yeniden yükler, ardından fabrikada yüklenmiş
programların ayarlarını yapılandırır.
Asgari Görüntü ile Kurtarma (yalnızca belirli modellerde) — İşletim sistemini ve donanıma bağlı
tüm sürücü ve yazılımları yeniden yükler, ancak diğer yazılım uygulamalarını yüklemez.
Fabrika Sıfırlaması—Sabit sürücüdeki tüm bilgileri silip bölümleri yeniden oluşturarak, bilgisayarı
orijinal fabrika durumuna geri yükler. Ardından işletim sistemini ve fabrikada yüklenmiş
yazılımları yeniden yükler.
HP Recovery bölümü (yalnızca belirli modellerde) Sistem Kurtarma ve Asgari Görüntü ile Kurtarma'ya
izin verir.
Bilmeniz gerekenler
HP Recovery Manager, yalnızca fabrikada yüklenmiş yazılımları kurtarır. Bu bilgisayarla birlikte
verilmemiş olan yazılımlar üreticinin web sitesinden indirilmeli veya üretici tarafından sağlanan
medyadan yeniden yüklenmelidir.
HP Recovery Manager üzerinden kurtarma işlemi, bilgisayar sorunlarını düzeltmek için en son
başvurulacak yoldur.
Bilgisayar sabit sürücüsünün bozulması halinde HP Recovery medyası kullanılmalıdır. Kurtarma
medyasını halen oluşturmadıysanız
HP Recovery medyası oluşturma,
sayfa
60
bölümüne bakın.
Fabrika Sıfırlaması seçeneğini kullanmak için, HP Recovery medyasını kullanmanız gerekir.
Kurtarma medyasını halen oluşturmadıysanız
HP Recovery medyası oluşturma,
sayfa
60
bölümüne bakın.
HP Recovery medyası çalışmazsa, sisteminize yönelik kurtarma medyasını destekten
edinebilirsiniz. Bilgisayarla birlikte verilen
Worldwide Telephone Numbers
(Dünya Genelindeki
Telefon Numaraları) kitapçığına bakın. İletişim bilgilerine HP web sitesinden de ulaşabilirsiniz.
support
adresine gidin, ülkenizi veya bölgenizi seçin ve ekrandaki yönergeleri
izleyin.
ÖNEMLİ:
HP Recovery Manager, kişisel verilerinizin otomatik yedeklemelerini sağlamaz. Kurtarma
işlemine başlamadan önce, korumak istediğiniz tüm kişisel verileri yedekleyin.
62
Bölüm 10
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
Sample