HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 71 of 82)

Languages: Turkish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 82
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) uygulamasını kullanma
HP PC Hardware Diagnostics, bilgisayar donanımının düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için
tanılama sınamaları yapmanıza imkan veren bir Birleşik Genişletilebilir Bellenim Arabirimi'dir (Unified
Extensible Firmware Interface - UEFI). Araç, donanım arızalarını işletim sistemi veya diğer yazılım
bileşenlerinin yol açabileceği sorunlardan izole etmek için işletim sistemi dışında çalışır.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) aracını başlatmak için:
1.
Bilgisayarı açın veya yeniden başlatın. Ekranın sol alt köşesinde “Press the ESC key for Startup
Menu” (Başlangıç Menüsü için ESC tuşuna basın) mesajı görüntülenirken
esc
tuşuna basın.
Startup Menu (Başlangıç Menüsü) mesajı görüntülendiğinde
f2
tuşuna basın.
BIOS, tanılama araçlarını üç yerde aşağıdaki sırayla arar:
a.
Bağlı USB sürücüsü
NOT:
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) aracını bir USB sürücüsüne indirmek için, bkz.
HP PC Hardware Diagnostics'i (UEFI) bir USB sürücüsüne indirme,
sayfa
59
.
b.
Sabit sürücü
c.
BIOS
2.
Tanılama aracı açıldığında, klavyedeki ok tuşlarını kullanarak çalıştırmak istediğiniz tanılama
sınaması türünü seçin, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
NOT:
Tanılama sınamasını durdurmak isterseniz,
esc
tuşuna basın.
HP PC Hardware Diagnostics'i (UEFI) bir USB sürücüsüne indirme
NOT:
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) indirme yönergeleri yalnızca İngilizce dilindedir.
1.
adresine gidin.
2.
Sayfanın üst kısmında yer alan
Support
'u (Destek) seçin, sonra da
Download Drivers
(Sürücüleri İndir) tıklatın.
3.
Metin kutusuna ürün adını girin, sonra da
Go
'yu (Git) tıklatın.
– veya –
HP'nin ürününüzü otomatik olarak bulmasına izin vermek için
Find Now
'ı (Şimdi Bul) tıklatın.
4.
Bilgisayar modelinizi, sonra da işletim sisteminizi seçin.
5.
Diagnostic
(Tanılama) bölümünde,
HP UEFI Support Environment
'ı (HP UEFI Destek Ortamı)
seçin.
– veya –
Download
'u (İndir), sonra da
Run
'ı (Çalıştır) seçin.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) uygulamasını kullanma
59
Sample