HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 3 of 82)

Languages: Turkish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 82
Güvenlik uyarısı bildirimi
UYARI!
Sıcaklıkla bağlantılı yaralanmalar yaşanması veya bilgisayarın aşırı ısınması ihtimalini
azaltmak için, bilgisayarı doğrudan dizinize koymayın veya bilgisayarın havalandırma deliklerini
kapatmayın. Bilgisayarı yalnızca sağlam ve düz bir yüzeyde kullanın. Bilgisayarın yanında duran
yazıcı gibi sert bir yüzeyin veya yastık, halı ya da giysi gibi yumuşak yüzeylerin hava akımını
engellememesine dikkat edin. Ayrıca, AC bağdaştırıcısının çalışma sırasında cilde veya yastık, halı
ya da kumaş gibi yumuşak bir yüzeye temas etmesini önleyin. Bilgisayar ve AC bağdaştırıcısı,
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) (Bilgi Teknolojisi
Donanımlarının Güvenliği için Uluslararası Standart) tarafından kullanıcının temas edeceği yüzeylerin
sıcaklıkları için konan sınırlara uygundur.
iii
Sample