HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 24 of 82)

Languages: Turkish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 82
Üst
Dokunmatik Yüzey
Bileşen
Açıklama
(1)
Dokunmatik Yüzey alanı
Parmak hareketlerinizi okuyarak işaretçiyi hareket ettirir
veya ekrandaki öğeleri etkinleştirir.
NOT:
Dokunmatik Yüzey ayrıca kenar çekme
hareketlerini de destekler. Daha fazla bilgi için, bkz.
Kenar
çekme hareketleri,
sayfa
31
.
(2)
Sol Dokunmatik Yüzey düğmesi
Harici fare üzerindeki sol düğme gibi işlev görür.
(3)
Sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi
Harici fare üzerindeki sağ düğme gibi işlev görür.
12
Bölüm 2
Bilgisayarınızı tanıma
Sample