HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 81 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 89
Voor de optie Fabrieksinstellingen herstellen, moet u HP herstelmedia gebruiken. Als u nog
geen herstelmedia hebt gemaakt, zie
HP Herstelmedia maken
op pagina
66
.
Als de HP herstelmedia niet werkt, kunt u herstelmedia voor uw systeem aanvragen bij
Ondersteuning. Raadpleeg het boekje
Telefoonnummers voor wereldwijde ondersteuning
dat bij
de computer is geleverd. U kunt ook contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar
support
, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.
BELANGRIJK:
HP Recovery Manager maakt niet automatisch back-ups van uw persoonlijke
gegevens. Maak voor u gaat herstellen back-ups van persoonlijke gegevens die u wilt behouden.
Het gebruik van de HP herstelpartitie (alleen bepaalde modellen)
Met de HP herstelpartitie (alleen bepaalde modellen) kunt u het systeem of een geminimaliseerde
installatiekopie herstellen zonder dat u herstelschijven of een USB-flashdrive nodig heeft. Dit type
herstelactie kan alleen worden gebruikt als de vaste schijf nog werkt.
Om HP Herstelbeheer te starten vanuit de HP Herstelpartitie:
BELANGRIJK:
Sluit op tablets het toetsenborddock aan voordat u met deze stappen begint (alleen
bepaalde modellen).
1.
Druk op
f11
terwijl de computer wordt opgestart.
– of –
Houd
f11
ingedrukt als u op de aan/uit-knop drukt.
2.
Selecteer
Probleemoplossing
in het menu opstartopties.
3.
Selecteer
HP Recovery Manager
en volg de instructies op het scherm.
HP Herstelmedia gebruiken om te herstellen
U kunt HP Recovery-media gebruiken om het originele systeem te herstellen. Deze methode kan
gebruikt worden als uw systeem geen HP Recovery-partitie heeft of als de harde schijf niet goed
werkt.
1.
Maak indien mogelijk een back-up van al uw persoonlijke bestanden.
2.
Plaats de HP herstelmedia die u hebt gemaakt en start de computer opnieuw op.
OPMERKING:
als de computer niet automatisch opnieuw opstart in HP Recovery Manager,
wijzigt u de opstartvolgorde van de computer. Zie
Opstartvolgorde van de computer wijzigen
op pagina
69
.
3.
Volg de instructies op het scherm.
Opstartvolgorde van de computer wijzigen
Als de computer niet opnieuw start in HP Recovery Manager kunt u de opstartvolgorde van de
computer wijzigen. Dat is de volgorde van in het BIOS vermelde apparaten waar de computer
opstartgegevens zoekt. U kunt de selectie wijzigen voor een optische schijf of een USB-flashdrive.
Voor het wijzigen van de opstartvolgorde:
1.
Plaats de HP Recovery-media die u hebt gemaakt.
2.
Start de computer opnieuw op, druk snel op
esc
en druk op
f9
om de opstartopties weer te
geven.
Herstellen
69
Sample