HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 77 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 89
Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics is een Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) waarmee u
diagnostische tests kunt uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het
hulpprogramma wordt buiten het besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen
isoleren van problemen die worden veroorzaakt door het besturingssysteem of andere
softwarecomponenten.
U kunt HP PC Hardware Diagnostics UEFI als volgt starten:
1.
Zet de computer aan of start de computer opnieuw op. Druk op
esc
terwijl het bericht "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op de ESC-toets voor menu Opstarten) linksonder op het
scherm wordt weergegeven. Wanneer het menu Startup (Opstarten) verschijnt, drukt u op
f2
.
Het BIOS zoekt op drie plaatsen naar de diagnoseprogramma's in de volgende volgorde:
a.
Aangesloten USB-station
OPMERKING:
Zie
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat
downloaden
op pagina
65
om het hulpprogramma van HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI) naar een USB-station te downloaden.
b.
Vaste schijf
c.
BIOS
2.
Als het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het type diagnosetest dat u wilt
uitvoeren met de pijltoetsen op het toetsenbord en volgt u de instructies op het scherm.
OPMERKING:
Als u een diagnosetest wilt stoppen, drukt u op
esc
.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden
OPMERKING:
De instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) zijn
alleen beschikbaar in het Engels.
1.
Ga naar
.
2.
Wijs boven aan de pagina
Ondersteuning
aan en klik vervolgens op
Drivers downloaden
.
3.
Voer de productnaam in het tekstvak in en klik op
Start
.
– of –
Klik op
Nu zoeken
zodat HP uw product automatisch kan detecteren.
4.
Selecteer achtereenvolgens uw computermodel en uw besturingssysteem.
5.
Klik in het gedeelte
Diagnose
op
HP UEFI Support Environment
(Omgeving voor HP UEFI-
ondersteuning).
– of –
Klik op
Downloaden
en selecteer
Uitvoeren
.
Het gebruik van HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
65
Sample