HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 70 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 89
Als u meer informatie wilt over Windows-wachtwoorden, bijvoorbeeld een wachtwoord voor
schermbeveiliging, typt u in het startscherm
hp support assistant
en selecteert u vervolgens de
app
HP Support Assistant
.
Windows-wachtwoorden instellen
Wachtwoord
Functie
Gebruikerswachtwoord
Beveiligt de toegang tot een Windows-gebruikersaccount.
Beheerderswachtwoord
Beveiligt de toegang tot de inhoud van de computer op
beheerdersniveau.
OPMERKING:
met dit wachtwoord krijgt u geen toegang tot
de inhoud van Setup Utility (BIOS).
Setup Utility (BIOS)-wachtwoorden instellen
Wachtwoord
Functie
Beheerderswachtwoord
Dit wachtwoord moet worden opgegeven om toegang te
krijgen tot Setup Utility (BIOS).
Als u het beheerderswachtwoord vergeten bent, kunt u
Setup Utility (BIOS) niet openen.
OPMERKING:
het beheerderswachtwoord kan worden
gebruikt in plaats van het opstartwachtwoord.
OPMERKING:
dit beheerderswachtwoord is niet hetzelfde
als een beheerderswachtwoord dat is ingesteld in Windows.
Een beheerderswachtwoord wordt niet weergegeven als het
wordt ingesteld, opgegeven, gewijzigd of verwijderd.
OPMERKING:
als u het opstartwachtwoord opgeeft bij de
eerste wachtwoordcontrole, voordat het bericht "Press the
ESC key for Startup Menu" (Druk op de Esc-toets voor menu
Opstarten) verschijnt, moet u het beheerderswachtwoord
opgeven om toegang te krijgen tot Setup Utility (BIOS).
Opstartwachtwoord
Dit wachtwoord moet worden opgegeven wanneer u de
computer inschakelt of opnieuw opstart of wanneer u de
sluimerstand beëindigt.
als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt u de
computer niet meer inschakelen of opnieuw opstarten
en kunt u de slaapstand niet meer beëindigen.
OPMERKING:
het beheerderswachtwoord kan worden
gebruikt in plaats van het opstartwachtwoord.
OPMERKING:
een opstartwachtwoord wordt niet
weergegeven als het wordt ingesteld, gewijzigd of
verwijderd.
Ga als volgt te werk om een beheerderswachtwoord of een opstartwachtwoord in te stellen, te
wijzigen of te verwijderen in Setup Utility (BIOS):
58
Hoofdstuk 8
Computer en gegevens beveiligen
Sample