HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 54 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 89
Hotkeys gebruiken
Een hotkey is een combinatie van de
fn
-toets en de
esc
-toets of de
b
-toets.
U gebruikt een sneltoets als volgt:
Druk kort op de
fn
-toets en druk vervolgens kort op de tweede toets van de combinatie.
Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken
De computer heeft een geïntegreerd numeriek toetsenblok en ondersteunt tevens een optioneel
extern numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok. Zie
Toetsen
op pagina
16
voor meer informatie over het geïntegreerde numerieke toetsenblok.
Onderdeel
Beschrijving
Num Lock
-toets
Hiermee regelt u de werking van het geïntegreerde numerieke
toetsenblok. Druk op de toets om te schakelen tussen de
standaard numerieke functie op een extern toetsenblok (deze
functie is standaard ingeschakeld) en de navigatiefunctie
(aangeduid met pijlen op de toetsen).
OPMERKING:
de toetsenblokfunctie die actief is op het
moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt opnieuw
actief wanneer de computer weer wordt ingeschakeld.
Geïntegreerd numeriek toetsenblok
In de fabriek ingesteld om te werken als een extern numeriek
toetsenblok. Druk op de
num lock
-toets om te schakelen tussen
deze numerieke functie en de navigatiefunctie (aangeduid met de
pijlen op de toetsen).
42
Hoofdstuk 5
Navigeren op het scherm
Sample