HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 41 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 89
2.
Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de high-definition tv of de monitor.
3.
Druk op
f4
om het schermbeeld tussen 4 weergavestatussen te schakelen:
Alleen computer:
hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het beeldscherm van de
computer.
Dupliceren:
hiermee wordt het beeld gelijktijdig weergegeven op zowel de computer als het
externe apparaat.
Uitspreiden:
hiermee wordt het beeld uitgespreid weergeven op zowel de computer als het
externe apparaat.
Alleen extern apparaat:
hiermee wordt het beeld alleen weergegeven op het externe
apparaat.
Telkens wanneer u op
f4
drukt, wordt de beeldschermstatus gewijzigd.
OPMERKING:
Als u de optie 'Verlengen' kiest, zorg dan dat u de schermresolutie van het
externe apparaat als volgt aanpast. Typ
configuratiescherm
op het startscherm en
selecteer
Configuratiescherm
. Selecteer
Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen
.
Selecteer onder
Weergave Schermresolutie aanpassen
.
HDMI-audio configureren
HDMI is de enige video-interface die high-definition video en audio ondersteunt. Ga als volgt te werk
om HDMI-audio in te schakelen nadat u een HDMI-tv op de computer heeft aangesloten:
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Luidsprekers
in het systeemvak aan de
rechterkant van de taakbalk. Klik vervolgens op
Afspeelapparaten
.
2.
Selecteer op het tabblad
Afspelen
de naam van het digitale uitvoerapparaat.
3.
Klik op
Als standaard instellen
en vervolgens op
OK
.
Ga als volgt te werk om de audio-stream weer via de luidsprekers van de computer af te spelen:
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Luidsprekers
in het systeemvak aan de
rechterkant van de taakbalk. Klik vervolgens op
Afspeelapparaten
.
2.
Klik op het tabblad Afspelen op
Luidsprekers
.
3.
Klik op
Als standaard instellen
en vervolgens op
OK
.
Video gebruiken
29
Sample