HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 40 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 89
Audiofuncties testen
Ga als volgt te werk om de audiofuncties van de computer te controleren:
1.
Typ
configuratiescherm
op het startscherm en selecteer
Configuratiescherm
.
2.
Selecteer
Hardware en geluiden
en selecteer
Geluid
.
3.
Wanneer het venster Geluid verschijnt, selecteert u het tabblad
Geluiden
. Selecteer onder
Programmagebeurtenissen
de gewenste vorm van geluid, zoals een pieptoon of een
alarmsignaal, en klik daarna op
Testen
.
Als het goed is, hoort u het geluid door de luidsprekers of de aangesloten hoofdtelefoon.
Ga als volgt te werk om de opnamefuncties van de computer te controleren:
1.
Typ
geluiden
op het startscherm en selecteer
Geluidsrecorder
.
2.
Klik op
Begin met opnemen
en spreek in de microfoon.
3.
Sla het bestand op het bureaublad op.
4.
Open een multimediaprogramma en speel de opname af.
U bevestigt of wijzigt de audio-instellingen als volgt op de computer:
1.
Typ
configuratiescherm
op het startscherm en selecteer
Configuratiescherm
.
2.
Selecteer
Hardware en geluiden
en selecteer
Geluid
.
Video gebruiken
Uw computer is een krachtig videoapparaat waarmee u streaming video van uw favoriete websites
kunt bekijken en video en films kunt downloaden om deze op uw computer te bekijken als u geen
verbinding hebt met een netwerk.
Om uw kijkgenot te verbeteren, kunt u de HDMI-poort van de computer gebruiken om een externe
monitor, projector of tv aan te sluiten.
BELANGRIJK:
Zorg ervoor dat het externe apparaat met de juiste kabel is aangesloten op de juiste
poort van de computer. Raadpleeg bij vragen de instructies van de fabrikant van het apparaat.
Videoapparaten aansluiten met een HDMI-kabel
OPMERKING:
Om een HDMI-apparaat op de computer aan te sluiten, hebt u een apart aan te
schaffen HDMI-kabel nodig.
Als u het schermbeeld op een high-definition tv of een monitor wilt weergeven, sluit u het high-
definition apparaat aan de hand van de volgende instructies aan.
1.
Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de computer.
28
Hoofdstuk 4
Entertainmentvoorzieningen gebruiken
Sample