HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 28 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 89
Toetsen
Onderdeel
Beschrijving
(1)
esc
-toets
Druk op deze toets in combinatie met de
fn
-toets om
systeeminformatie weer te geven.
(2)
fn
-toets
Druk op deze toets in combinatie met de
b
-toets of de
Esc
-
toets om veelgebruikte systeemfuncties uit te voeren.
(3)
Windows-toets
Hiermee keert u terug naar het startscherm vanuit een
geopende app of het Windows-bureaublad.
OPMERKING:
Als u nogmaals op de Windows-toets
drukt, keert u terug naar het vorige scherm.
(4)
Actietoetsen
Hiermee voert u veelgebruikte systeemfuncties uit.
OPMERKING:
Bij bepaalde modellen wordt met de
actietoets
f5
de achtergrondverlichting van het toetsenbord
uit- of ingeschakeld.
(5)
Num Lock
-toets
Hiermee regelt u de werking van het geïntegreerde
numerieke toetsenblok. Druk op de toets om te schakelen
tussen de standaard numerieke functie van een extern
toetsenblok (standaard ingeschakeld) en de
navigatiefunctie (aangeduid met de pijlen op de toetsen).
OPMERKING:
De toetsenblokfunctie die actief is op het
moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt
opnieuw actief wanneer de computer weer wordt
ingeschakeld.
(6)
Geïntegreerd numeriek toetsenblok
Wanneer
num lock
is ingeschakeld, kan het worden
gebruikt als een extern numeriek toetsenblok.
16
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample