HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 27 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 89
Knoppen en luidsprekers
Onderdeel
Beschrijving
(1)
Aan/uit-knop
Als de computer is uitgeschakeld, drukt u op de aan/
uit-knop om de computer in te schakelen.
Als de computer is ingeschakeld, drukt u kort op de
aan/uit-knop om de slaapstand te activeren.
Als de computer in de slaapstand staat, drukt u kort op
de aan/uit-knop om de slaapstand te beëindigen.
Als de computer in de sluimerstand staat, drukt u kort
op de aan/uit-knop om de sluimerstand te beëindigen.
VOORZICHTIG:
De aan/uit-knop ingedrukt houden,
resulteert in het verlies van niet-opgeslagen gegevens.
Als de computer niet meer reageert en de afsluitprocedures
van Windows geen resultaat hebben, houdt u de aan-
uitknop minstens vijf seconden ingedrukt om de computer
uit te schakelen.
Raadpleeg uw energieopties voor meer informatie over uw
energie-instellingen. Typ
energie
in het Startscherm,
selecteer
Energie- en slaapstandinstellingen
en daarna
Energie en slaapstand
in de lijst van toepassingen.
(2)
Luidsprekers (2)
Hiermee wordt het computergeluid weergegeven.
Bovenkant
15
Sample