HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 24 of 89)

Languages: Dutch
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 89
Onderdeel
Beschrijving
Als u de webcam wilt gebruiken, typt u
camera
in het
startscherm en selecteert u
Camera
in de lijst met
toepassingen.
*De antennes zijn niet zichtbaar aan de buitenkant van de computer. Voor een optimale signaaloverdracht houdt u de directe
omgeving van de antennes vrij. Voor informatie over de voorschriften voor draadloze communicatie raadpleegt u het
gedeelte over uw land of regio in
Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu
. Om deze handleiding te openen, typt u in
het startscherm
support
en selecteert u daarna de app
HP Support Assistant
.
12
Hoofdstuk 2
Vertrouwd raken met de computer
Sample