HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 83 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 86
12
Staattisen sähkön purkaus
Staattisen sähkön purkauksella tarkoitetaan staattisen sähkövarauksen purkautumista kahden
esineen tai kappaleen koskettaessa toisiaan. Esimerkiksi ovenkahvasta lattiamaton päällä
kävelemisen jälkeen saatu sähköisku johtuu staattisesta sähköstä.
Sormista tai muusta sähköä johtavasta lähteestä purkautuva staattinen sähkö voi vahingoittaa
laitteen elektronisia osia. Tietokoneen tai aseman vahingoittumisen ja henkilökohtaisten tai muiden
tärkeiden tietojen menettämisen voi estää seuraavilla varotoimenpiteillä:
Jos poistamis- tai asennusohjeissa neuvotaan irrottamaan tietokoneen virtajohto, varmista että
se on maadoitettu asianmukaisesti, ja poista kansi vasta sitten.
Pidä komponentit omissa staattiselta sähköltä suojatuissa pakkauksissaan, kunnes olet valmis
asentamaan ne.
Älä kosketa liittimiä, johtimia tai virtapiirejä. Käsittele elektronisia komponentteja niin vähän kuin
mahdollista.
Älä käytä magneettisia työkaluja.
Ennen kuin alat käsitellä komponentteja, pura staattinen sähkövaraus koskettamalla
komponentin maalaamatonta metallipintaa.
Jos poistat komponentin, laita se staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.
71
Sample