HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 78 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 86
Jos olet vaihtanut kiintolevyn, voit palauttaa alkuperäisen näköistiedoston uuteen asemaan HP
Recovery -tietovälineiden Tehdasasetusten palautus -toiminnon avulla. Lisätietoja on kohdassa
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla
66
.
Jos haluat poistaa palautusosion vapauttaaksesi kiintolevytilaa, voit käyttää HP Recovery
Managerin Poista palautusosio -toimintoa.
Lisätietoja on kohdassa
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä malleissa)
sivulla
67
.
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla tietokone voidaan palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin
käyttämällä luotua HP Recovery -tietovälinettä tai -osiota (vain tietyissä malleissa). Jos et ole vielä
luonut palautusvälinettä, katso kohta
HP Recovery -tietovälineiden luominen
sivulla
64
.
HP Recovery -tietovälinettä käytettäessä voit valita jonkin seuraavista palautusvaihtoehdoista:
Järjestelmän palautus – Asentaa alkuperäisen käyttöjärjestelmän uudelleen ja määrittää
tehtaalla asennettujen ohjelmien asetukset.
Minimoitu näköistiedoston palautus (vain tietyissä malleissa) – Asentaa käyttöjärjestelmän sekä
kaikki laitteisiin liittyvät ohjaimet ja ohjelmistot uudelleen, mutta ei asenna muita
ohjelmistosovelluksia.
Tehdasasetusten palautus – Palauttaa tietokoneen alkuperäiset tehdasasetukset poistamalla
kiintolevyltä kaikki tiedot ja luomalla osiot uudelleen. Tämän jälkeen se asentaa
käyttöjärjestelmän ja tehtaalla asennetut ohjelmistot uudelleen.
HP Recovery -osio (vain tietyissä malleissa) mahdollistaa järjestelmän palautuksen ja minimoidun
näköistiedoston palautuksen.
Hyvä tietää
HP Recovery Manager palauttaa vain ohjelmat, jotka on asennettu valmiiksi tietokoneeseen.
Muut kuin tietokoneen mukana toimitetut ohjelmistot on ladattava valmistajan verkkosivustosta
tai asennettava uudelleen valmistajan toimittamalta tietovälineeltä.
Palauttamista HP Recovery Managerin avulla on pidettävä viimeisenä keinona korjata
tietokoneeseen liittyvät ongelmat.
Tietokoneen kiintolevyn vioittuessa on käytettävä HP Recovery -tietovälinettä. Jos et ole vielä
luonut palautusvälinettä, katso kohta
HP Recovery -tietovälineiden luominen
sivulla
64
.
HP Recovery -tietovälinettä on käytettävä silloin, jos haluat käyttää Tehdasasetusten palautus -
toimintoa. Jos et ole vielä luonut palautusvälinettä, katso kohta
HP Recovery -tietovälineiden
luominen
sivulla
64
.
Jos HP Recovery -tietoväline ei toimi, voit hankkia järjestelmään tarkoitetut palautustietovälineet
tuesta. Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetussa
Worldwide Telephone Numbers
(Maakohtaiset puhelinnumerot)
-oppaassa. Voit myös hakea yhteystietoja HP:n verkkosivuilta.
Siirry osoitteeseen
support
, valitse maasi tai alueesi ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
TÄRKEÄÄ:
HP Recovery Manager ei automaattisesti varmuuskopioi henkilökohtaisia tietoja.
Varmuuskopioi kaikki tarvitsemasi henkilökohtaiset tiedot ennen palautuksen aloittamista.
66
Luku 10
Varmuuskopiointi ja palautus
Sample