HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 69 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 86
Windows-salasanojen määrittäminen
Salasana
Toiminto
Käyttäjän salasana
Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käytön.
Järjestelmänvalvojan salasana
Estää tietokoneen sisällön luvattoman käsittelemisen
järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
HUOMAUTUS:
Tällä salasanalla ei pääse käyttämään
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman sisältöä.
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman salasanojen määrittäminen
Salasana
Toiminto
Järjestelmänvalvojan salasana
Annettava aina, kun käytät Setup Utility (BIOS) -
apuohjelmaa.
Jos unohdat järjestelmänvalvojan salasanan, Setup
Utility (BIOS) -apuohjelmaa ei voi käyttää.
HUOMAUTUS:
Käynnistyssalasanan sijaan voidaan
käyttää järjestelmänvalvojan salasanaa.
HUOMAUTUS:
Järjestelmänvalvojan salasana ei ole
vaihtokelpoinen Windowsissa määritetyn
järjestelmänvalvojan salasanan kanssa. Salasana ei
myöskään näy näytössä, kun se määritetään, kirjoitetaan,
vaihdetaan tai poistetaan.
HUOMAUTUS:
Jos annat käynnistyssalasanan
salasanojen ensimmäisellä tarkistuskerralla ennen
viestin ”Press the ESC key for Startup Menu” (Siirry
käynnistysvalikkoon painamalla ESC-näppäintä) tulemista
näyttöön, järjestelmänvalvojan salasana on annettava Setup
Utility (BIOS) -apuohjelman käyttöä varten.
Käynnistyssalasana
Annettava aina, kun käynnistät tietokoneen, käynnistät
sen uudelleen tai poistut horrostilasta.
Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää
tietokonetta, käynnistää sitä uudelleen tai poistua
horrostilasta.
HUOMAUTUS:
Käynnistyssalasanan sijaan voidaan
käyttää järjestelmänvalvojan salasanaa.
HUOMAUTUS:
Käynnistyssalasana ei tule näkyviin, kun
asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen.
Voit määrittää, muuttaa tai poistaa järjestelmänvalvojan salasanan tai käynnistyssalasanan Setup
Utility (BIOS) -apuohjelmassa seuraavasti:
1.
Voit käynnistää Setup Utility (BIOS) -apuohjelman käynnistämällä tietokoneen tai käynnistämällä
sen uudelleen, painamalla nopeasti
esc
-näppäintä ja painamalla sitten
f10
-näppäintä.
2.
Valitse nuolinäppäimillä
Turvallisuus
ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Määritetyt muutokset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.
Salasanojen käyttäminen
57
Sample