HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 59 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 86
1.
Vaihda käyttäjän vaihdettavissa oleva purkautunut akku ladattuun akkuun tai kytke
verkkovirtalaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
2.
Poistu horrostilasta painamalla virtapainiketta.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun säilyttäminen
HUOMIO:
Älä säilytä akkua korkeassa lämpötilassa pitkiä aikoja, jotta se ei vahingoitu.
Jos tietokonetta ei käytetä yli kahteen viikkoon ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä, irrota akku ja
säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa tietokoneesta erillään, jotta akun varaus säilyy pidempään.
Akku on hyvä tarkistaa kuuden kuukauden välein. Lataa akku uudelleen, jos sen kapasiteetti on alle
50 prosenttia.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun hävittäminen
VAROITUS!
Älä pura, murskaa tai lävistä akkua, sillä siitä voi olla seurauksena tulipalo tai
syöpymisvaurioita. Älä oikosulje akun ulkoisia liittimiä. Älä altista akkua tulelle tai vedelle.
Lisätietoja akkujen asianmukaisesta hävittämisestä on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja
turvallisuus- ja ympäristöohjeet
-oppaassa. Voit avata tämän oppaan kirjoittamalla aloitusnäyttöön
support
ja valitsemalla sitten
HP Support Assistant
-sovelluksen.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun vaihtaminen
HP Support Assistantin Akun tarkistus -toiminto pyytää vaihtamaan akun, kun jokin sen sisäisistä
kennoista ei lataudu kunnolla tai kun akun tallennuskapasiteetti on laskenut heikolle tasolle. Jos akku
kuuluu HP:n takuun piiriin, ohjeissa annetaan myös takuutunnus. Viestissä sinua kehotetaan
siirtymään HP:n sivustoon, jossa on lisätietoja vaihtoakun tilaamisesta.
Käyttö ulkoisella verkkovirtalähteellä
Lisätietoja laitteen kytkemisestä verkkovirtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana
toimitettavissa
Asennusohjeissa
.
Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyn verkkovirtalaitteen tai valinnaisen
telakointi- tai laajennuslaitteen avulla ulkoiseen verkkovirtalähteeseen.
VAROITUS!
Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen
mukana tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa,
HP:ltä hankittua verkkovirtalaitetta.
Liitä tietokone ulkoiseen verkkovirtalähteeseen seuraavissa tilanteissa:
VAROITUS!
Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
kun lataat tai kalibroit akkua
kun asennat tai muokkaat järjestelmän ohjelmistoa
kun kirjoitat tietoja levylle (vain tietyissä malleissa)
kun suoritat Levyn eheytys -toiminnon sisäisillä kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta.
Kun liität tietokoneen ulkoiseen verkkovirtalähteeseen,
Käyttö ulkoisella verkkovirtalähteellä
47
Sample