HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 57 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 86
akun käyttöaikaa. Tietokoneessa oleva akku purkautuu vähitellen, jos tietokoneen virta on
katkaistuna eikä tietokonetta ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.
Tietokoneen akun käyttöikä vaihtelee virranhallinta-asetusten, tietokoneessa käytettävien ohjelmien,
näytön kirkkauden, tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun poistaminen
VAROITUS!
Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua, käyttäjän vaihdettavissa olevaa akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka
voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.
HUOMIO:
Jos käyttäjän vaihdettavissa oleva akku on tietokoneen ainoa virtalähde, sen poistaminen
voi aiheuttaa tietojen häviämisen. Siirrä tietokone horrostilaan tai sammuta se ennen akun
irrottamista, jotta et menetä tallentamattomia tietoja.
1.
Käännä tietokone ylösalaisin tasaisella alustalla.
2.
Avaa akun lukitus työntämällä akun lukitussalpaa
(1)
ja vapauta akku sitten työntämällä akun
vapautussalpaa
(2)
.
HUOMAUTUS:
Akun vapautussalpa palauttaa akun automaattisesti alkuperäiseen
asentoonsa.
3.
Käännä akkua ylöspäin
(3)
ja irrota se tietokoneesta
(4)
.
Akkutietojen etsiminen
Jos haluat tarkistaa akun kunnon tai jos akun varaus ei enää säily, käytä HP Support Assistantin
Akun tarkistus -toimintoa. Voit näyttää akun tiedot kirjoittamalla aloitusnäyttöön tuki, valitsemalla
HP
Support Assistant
-sovelluksen ja valitsemalla sitten
Akku ja suorituskyky
.
HP Support Assistant sisältää seuraavat akkuun liittyvät työkalut ja tiedot:
akkutesti
tiedot akkutyypeistä, tekniikasta, käyttöiästä ja kapasiteetista.
Käyttö akkuvirralla
45
Sample