HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 56 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 86
Siirtyminen horrostilaan ja poistuminen horrostilasta manuaalisesti (vain
tietyissä malleissa)
Voit ottaa käyttäjän käynnistämän horrostilan käyttöön sekä muuttaa muita virranhallinta-asetuksia ja
aikakatkaisuja kohdassa Virranhallinta-asetukset.
1.
Kirjoita aloitusnäyttöön
virranhallinta-asetukset
ja valitse sitten
Virranhallinta-asetukset
.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta
Valitse virtapainikkeen toiminto
.
3.
Valitse
Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen
.
4.
Valitse
Kun painan virtapainiketta
-alueelta
Horrostila
.
5.
Valitse
Tallenna muutokset
.
Kun tietokone poistuu horrostilasta, virran merkkivalot syttyvät ja näyttöön palaa kesken ollut työ.
HUOMAUTUS:
Jos olet määrittänyt, että aktivointiin tarvitaan salasana, sinun on kirjoitettava
Windows-salasanasi, jotta työ palaa näyttöön.
Salasanasuojauksen määrittäminen aktivointia varten
Voit asettaa tietokoneen kysymään salasanaa lepo- tai horrostilasta poistumista varten seuraavasti:
1.
Kirjoita aloitusnäyttöön
virranhallinta-asetukset
ja valitse sitten
Virranhallinta-asetukset
.
2.
Valitse vasemmasta ruudusta
Kysy salasana järjestelmän aktivoituessa
.
3.
Valitse
Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen
.
4.
Valitse
Vaadi salasana (suositus)
.
HUOMAUTUS:
Jos sinun on luotava käyttäjätilin salasana tai muutettava nykyisen käyttäjätilisi
salasanaa, valitse vaihtoehto
Luo tai vaihda käyttäjätilin salasana
ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan. Jos käyttäjätilin salasanaa ei tarvitse luoda tai muuttaa, siirry vaiheeseen 5.
5.
Valitse
Tallenna muutokset
.
Akkumittarin ja virta-asetusten käyttäminen
Akkumittari on Windowsin työpöydällä. Akkumittarin avulla voit avata virranhallinta-asetukset nopeasti
ja tarkastaa akun jäljellä olevan varaustason.
Tarkasta akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma
siirtämällä osoitin Windowsin työpöydällä olevan akkumittarin kuvakkeen päälle.
Avaa virranhallinta-asetukset napsauttamalla akkumittarin kuvaketta ja valitsemalla sitten
haluamasi kohde luettelosta. Voit myös kirjoittaa aloitusnäyttöön
virranhallinta-
asetukset
ja valita sitten vaihtoehdon
Virranhallinta-asetukset
.
Akkumittarin kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla.
Kuvake näyttää myös sanoman, jos akku on saavuttanut alhaisen tai kriittisen tason.
Käyttö akkuvirralla
Kun tietokoneessa on ladattu akku eikä tietokonetta ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, tietokone
toimii akkuvirralla. Jos tietokoneessa on ladattu akku ja verkkovirtalaite on irrotettu tietokoneesta,
tietokone siirtyy automaattisesti käyttämään akkuvirtaa ja vähentää näytön kirkkautta pidentääkseen
44
Luku 6
Virranhallinta
Sample