HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 54 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 86
Kiinteän numeronäppäimistön käyttäminen
Tietokoneessa on kiinteä numeronäppäimistö, mutta tietokoneen kanssa voi käyttää myös valinnaista
ulkoista numeronäppäimistöä tai ulkoista näppäimistöä, jossa on numeronäppäimistö. Lisätietoja
kiinteästä numeronäppäimistöstä on kohdassa
Näppäimet
sivulla
15
.
Osa
Kuvaus
num lock
-näppäin
Hallitsee kiinteän numeronäppäimistön toimintaa. Näppäintä
painamalla voit vaihtaa ulkoisen numeronäppäimistön tavallisen
numerotoiminnon (toiminto on otettu tehtaalla käyttöön) ja
siirtymistoiminnon (osoitettu näppäimissä olevilla suuntanuolilla)
välillä.
HUOMAUTUS:
Numeronäppäimistön toiminto, joka on
aktiivinen tietokonetta sammutettaessa, otetaan uudelleen
käyttöön, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.
Kiinteä numeronäppäimistö
Määritetty tehtaalla toimimaan ulkoisen numeronäppäimistön
näppäinten tapaan. Voit vaihtaa numero- ja siirtymistoimintojen
välillä (osoitettu näppäimissä olevilla nuolilla) painamalla
num
lock
-näppäintä.
42
Luku 5
Näytössä liikkuminen
Sample