HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 50 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 86
Kiertäminen (vain tietyissä malleissa)
Kiertäminen mahdollistaa kohteiden, kuten valokuvien, kääntämisen.
Aseta vasen etusormesi kierrettävän objektin päälle. Siirrä oikea etusormesi sipaisevalla
liikkeellä kello 12:n kohdalta kello 3:een. Jos haluat kumota kierron, siirrä oikea etusormesi kello
3:n kohdalta kello 12:een.
HUOMAUTUS:
Kierto on tarkoitettu tiettyihin sovelluksiin, joissa voit käsitellä objekteja tai kuvia.
Kierto ei ehkä toimi kaikissa sovelluksissa.
Reunasipaisut
Reunasipaisuilla voit suorittaa erilaisia toimintoja, esimerkiksi muuttaa asetuksia ja etsiä tai käyttää
sovelluksia.
Oikean reunan sipaisu
Oikean reunan sipaisulla voit näyttää oikopolut, joiden avulla voit hakea, jakaa ja käynnistää
sovelluksia sekä käyttää laitteita tai muuttaa asetuksia.
Tuo oikopolut näyttöön sipaisemalla sormellasi näytön etulevyn oikeasta reunasta kevyesti
näytön keskiosaa kohti.
38
Luku 5
Näytössä liikkuminen
Sample