HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 44 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 86
Vierittäminen
Vierittämistä voidaan käyttää sivun tai kuvan liikuttamiseen ylöspäin, alaspäin tai sivulle.
Aseta kaksi sormea TouchPadin käyttöalueelle hieman toisistaan erilleen ja vedä niitä ylöspäin,
alaspäin, vasemmalle tai oikealle.
Kahden sormen puristuszoomaus
Kahden sormen puristuszoomauksen avulla voit lähentää ja loitontaa kuvia tai tekstiä.
Loitonna asettamalla kaksi sormea TouchPadin käyttöalueelle erilleen ja siirtämällä niitä yhteen.
Lähennä asettamalla kaksi sormea TouchPadin käyttöalueelle yhteen ja siirtämällä niitä erilleen.
32
Luku 5
Näytössä liikkuminen
Sample