HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 30 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 86
3
Verkkoyhteyden muodostaminen
Voit ottaa tietokoneen kaikkialle mukaan. Tietokoneen ja lankayhteyden tai langattoman yhteyden
välityksellä voit kuitenkin myös kotona käydä miljoonissa sivustoissa ympäri maailmaa. Tässä
luvussa voit perehtyä yhteyden muodostamiseen.
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon
Langattomassa tekniikassa tiedot siirtyvät johtojen sijasta radioaalloilla. Tietokoneeseen on voitu
asentaa valmiiksi seuraavia langattomia laitteita:
Langaton lähiverkkolaite (WLAN): Liittää tietokoneen langattomiin lähiverkkoihin (näistä
käytetään nimityksiä Wi-Fi-verkot, langaton LAN tai WLAN) toimistoissa, kotona ja julkisilla
paikoilla, kuten lentokentillä, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa ja yliopistoissa. Tietokoneen
mobiilit langattomat laitteet kommunikoivat WLAN-verkossa langattoman reitittimen tai
langattoman tukiaseman välityksellä.
Bluetooth-laite (vain tietyissä malleissa): Luo henkilökohtaisen verkon (PAN), jotta voi kytkeä
laitteen toiseen Bluetooth-laitteeseen, kuten tietokoneeseen, puhelimeen, tulostimeen,
kuulokemikrofoniin, kaiuttimeen tai kameraan. PAN-verkossa jokainen laite on suorassa
yhteydessä toisiin laitteisiin ja laitteiden on oltava suhteellisen lähellä toisiaan, tavallisesti noin
10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Lisätietoja langattomasta tekniikasta saat Ohjeen ja tuen tiedoista ja sivustolinkeistä. Kirjoita
aloitusnäyttöön
ohje
ja valitse
Ohje ja tuki
.
Langattoman yhteyden säätimien käyttäminen
Voit hallita tietokoneen langattomia laitteita seuraavien ominaisuuksien avulla:
langattoman yhteyden painike, langattoman yhteyden kytkin tai langattoman yhteyden näppäin
(tässä luvussa käytetään nimitystä langattoman yhteyden painike) (vain tietyissä malleissa)
käyttöjärjestelmän hallintatoiminnot.
Langattoman yhteyden painikkeen käyttäminen
Tietokoneessa on langattoman yhteyden näppäin ja mallin mukaan joko yksi tai useampia
langattomia laitteita. Kaikki tietokoneen langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä.
Koska langattomat laitteet ovat oletusarvoisesti käytössä, painamalla langattoman yhteyden
painiketta voit kytkeä virran samanaikaisesti kaikkiin langattomiin laitteisiin tai sammuttaa sen niistä.
Yksittäisiä langattomia laitteita voidaan hallita HP Connection Manager -ohjelmiston kautta (vain
tietyissä malleissa).
Käyttöjärjestelmän hallintatoimintojen käyttäminen
Verkko- ja jakamiskeskuksen avulla voit määrittää yhteyden tai verkon, muodostaa yhteyden
verkkoon, tehdä verkko-ongelmien vianmäärityksen sekä ratkaista ongelmia.
Voit käyttää käyttöjärjestelmän hallintatoimintoja seuraavasti:
18
Luku 3
Verkkoyhteyden muodostaminen
Sample