HP Pavilion 15-p000 user manual download (Page 29 of 86)

Languages: Finnish
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 86
TÄRKEÄÄ:
Kaikki tässä kohdassa kuvatut tarrat ovat tietokoneesi mallin mukaan jossakin
seuraavista kolmesta paikasta: kiinnitettyinä tietokoneen pohjaan, akkupaikan sisäpuolella tai
huoltoluukun alla.
Huoltotarra – Sisältää tärkeitä tietoja tietokoneen tunnistamiseksi. Kun otat yhteyttä tukeen,
sinua pyydetään todennäköisesti antamaan sarjanumero ja mahdollisesti tuote- tai mallinumero.
Etsi nämä numerot, ennen kuin otat yhteyttä tukeen.
Huoltotarra näyttää joltakin alla kuvatuista esimerkeistä. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten
oman tietokoneesi huoltotarraa.
Osa
(1)
Sarjanumero
(2)
Tuotenumero
(3)
Takuuaika
(4)
Mallinumero (vain tietyissä malleissa)
Microsoft® Certificate of Authenticity -aitoustodistustarra (vain tietyissä Windows 8 -versiota
edeltävissä malleissa) – Sisältää Windowsin Product Key -tunnuksen. Voit tarvita Product Key -
tunnusta käyttöjärjestelmän päivittämisen tai vianmäärityksen yhteydessä. HP-laitteissa, joissa
on valmiiksi asennettuna joko Windows 8- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä, ei ole fyysistä
tarraa. Sen sijaan niissä on sähköisesti asennettu digitaalinen Product Key -tunnus.
HUOMAUTUS:
Microsoft-käyttöjärjestelmät tunnistavat ja aktivoivat digitaalisen Product Key -
tunnuksen automaattisesti, kun Windows 8- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä asennetaan
uudelleen HP:n hyväksymien palautusmenetelmien avulla.
Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t) – Tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t) – Sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä
tietoja, ja siihen on merkitty sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät,
joissa laitteiden käyttäminen on hyväksyttyä.
Tarrat
17
Sample