HP Pavilion 15-cd000 user manual download (Page 9 of 68)

Languages: Croatian
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 68
7
Održavanje računala
....................................................................................................................................
34
Poboljšanje performansi
.....................................................................................................................................
34
Upotreba defragmentacije diska
......................................................................................................
34
Upotreba čišćenja diska
....................................................................................................................
34
Korištenje softvera HP 3D DriveGuard (samo na odabranim proizvodima)
.....................................
34
Prepoznavanje statusa programa HP 3D DriveGuard
....................................................
35
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
.......................................................................................................
35
Čišćenje računala
.................................................................................................................................................
35
Postupci čišćenja
...............................................................................................................................
36
Čišćenje zaslona
..............................................................................................................
36
Čišćenje bočnih strana i poklopca
...................................................................................
36
Čišćenje dodirne pločice, tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi)
...............................
37
Putovanje ili transport računala
..........................................................................................................................
37
8
Zaštita računala i podataka
..........................................................................................................................
38
Korištenje lozinki
.................................................................................................................................................
38
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
...........................................................................................
38
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS)
.......................................................................
39
Korištenje značajke Windows Hello (samo odabrani proizvodi)
.........................................................................
39
Upotreba sigurnosnog softvera za internet
........................................................................................................
40
Upotreba antivirusnog softvera
........................................................................................................
40
Upotreba softvera vatrozida
.............................................................................................................
40
Instalacija softverskih ažuriranja
........................................................................................................................
40
Upotreba programa HP Touchpoint Manager (samo odabrani proizvodi)
..........................................................
41
Zaštita bežične mreže
.........................................................................................................................................
41
Stvaranje sigurnosnih kopija softvera i podataka
..............................................................................................
41
Korištenje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani proizvodi)
...............................................................
41
9
Korištenje programa Setup Utility (BIOS)
.......................................................................................................
42
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
...........................................................................................................
42
Ažuriranje programa Setup Utility (BIOS-a)
........................................................................................................
42
Određivanje verzije BIOS-a
................................................................................................................
42
Preuzimanje BIOS ažuriranja
.............................................................................................................
43
10
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
.....................................................................................
44
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) na USB uređaj
...............................................................
44
11
Sigurnosno ažuriranje, vraćanje i oporavljanje
.............................................................................................
46
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
.............................................................................................
46
Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi)
..........................................................
46
ix
Sample