HP Pavilion 15-cd000 user manual download (Page 8 of 68)

Languages: Croatian
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 68
Povezivanje slušalica
........................................................................................................................
20
Povezivanje slušalica s mikrofonom
.................................................................................................
21
Upotreba postavki zvuka
..................................................................................................................
21
Upotreba videoznačajke
......................................................................................................................................
21
Povezivanje videouređaja pomoću HDMI kabela (samo određeni proizvodi)
..................................
22
Postavljanje HDMI zvuka
................................................................................................
22
5
Navigacija po zaslonu
..................................................................................................................................
24
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
........................................................................
24
Dodir
..................................................................................................................................................
24
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
......................................................................................
24
Klizanje s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
..................................................................
25
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
......................................................................
25
Dodir s četiri prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
....................................................................
25
Povlačenje trima prstima (samo dodirna pločica (TouchPad))
.........................................................
26
Klizanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)
.................................................................................
26
Upotreba tipkovnice i dodatnog miša
.................................................................................................................
27
6
Upravljanje napajanjem
...............................................................................................................................
28
Upotreba stanja mirovanja i hibernacije
.............................................................................................................
28
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
......................................................................................
28
Pokretanje stanja hibernacije i izlazak iz njega (samo odabrani proizvodi)
....................................
29
Isključivanje računala
..........................................................................................................................................
29
Korištenje ikone Napajanje i Mogućnosti napajanja
...........................................................................................
30
Rad uz baterijsko napajanje
................................................................................................................................
30
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi)
.................................................
31
Prikaz napunjenosti baterije
.............................................................................................................
31
Pronalaženje informacija o bateriji u programu HP Support Assistant (samo odabrani
proizvodi)
...........................................................................................................................................
31
Ušteda energije baterije
....................................................................................................................
31
Prepoznavanje niskih razina napunjenosti baterije
.........................................................................
32
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
.................................................................................
32
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
......
32
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora
napajanja
.........................................................................................................................
32
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja
hibernacije
.......................................................................................................................
32
Tvornički zapečaćena baterija
...........................................................................................................
32
Rad uz vanjsko napajanje
....................................................................................................................................
33
viii
Sample