HP Pavilion 15-cd000 user manual download (Page 64 of 68)

Languages: Croatian
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 68
13
Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatičko pražnjenje otpuštanje je statičkog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na primjer,
šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Pražnjenje statičkog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostatičkih vodiča može oštetiti elektroničke
komponente.
Da biste spriječili pojavu oštećenja na računalu, oštećivanje pogona ili gubitak podataka, slijedite ove mjere
opreza:
Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isključite računalo iz izvora napajanja, najprije ga
pravilno uzemljite.
Komponente čuvajte u njihovim spremnicima koji su zaštićeni od elektrostatičkog izboja dok ih ne
budete bili spremni ugraditi.
Izbjegavajte dodirivanje kontakata, vodiča i sklopova. Rukujte elektroničkim komponentama što je
manje moguće.
Koristite nemagnetske alate.
Prije rukovanja komponentama ispraznite statički elektricitet dodirivanjem neobojane metalne površine.
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zaštićen od elektrostatičkog izboja.
54
Poglavlje 13
Elektrostatičko pražnjenje
Sample