HP Pavilion 15-cd000 user manual download (Page 62 of 68)

Languages: Croatian
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 68
12
Tehnički podaci
Ulazno napajanje
Informacije o napajanju navedene u ovom odjeljku mogu biti korisne ako planirate putovanje u inozemstvo s
računalom.
Računalo za napajanje koristi istosmjerni napon, koji može dobivati iz izvora izmjeničnog ili istosmjernog
napajanja. Izvor izmjeničnog napona mora imati nazivnu snagu i frekvenciju u rasponu od 100 do 240 V, 50 –
60 Hz. Premda se računalo može napajati iz samostalnog izvora napajanja istosmjernim naponom, smije se
napajati samo putem prilagodnika izmjeničnog napona ili iz izvora napajanja istosmjernim naponom koji je HP
odobrio i isporučio za upotrebu s računalom.
Računalo može za napajanje koristiti istosmjerni napon unutar sljedećih
VSHFLƬNDFLMD³
Radni napon i struja
ovise o platformi. Napon i jakost struje za vaše računalo navedeni su na naljepnici s regulatornim podacima.
Ulazno napajanje
Nazivna vrijednost
Radni napon i struja
5 V istosmjernog napona pri 2 A / 12 V istosmjernog napona pri 3 A /15 V istosmjernog napona pri
3 A – 45 W USB-C
5 V istosmjernog napona pri 3 A / 9 V istosmjernog napona pri 3 A / 10 V istosmjernog napona pri
3,75 A / 12 V istosmjernog napona pri 3,75 A / 15 V istosmjernog napona pri 3 A / 20 V
istosmjernog napona pri 2,25 A – 45 W USB-C
5 V istosmjernog napona pri 3 A / 9 V istosmjernog napona pri 3 A / 10 V istosmjernog napona pri
5 A / 12 V istosmjernog napona pri 5 A / 15 V istosmjernog napona pri 4,33 A / 20 V istosmjernog
napona pri 3,25 A – 65 W USB-C
5 V istosmjernog napona pri 3 A / 9 V istosmjernog napona pri 3 A / 10 V istosmjernog napona pri
5 A / 12 V istosmjernog napona pri 5 A / 15 V istosmjernog napona pri 5 A / 20 V istosmjernog
napona pri 4,5 A – 90 W USB-C
19,5 V istosmjernog napona pri 2,31 A – 45 W
19,5 V istosmjernog napona pri 3,33 A – 65 W
19,5 V istosmjernog napona pri 4,62 A – 90 W
19,5 V istosmjernog napona pri 6,15 A – 120 W
19,5 V istosmjernog napona pri 7,70 A – 150 W
19,5 V istosmjernog napona pri 10,3 A – 200 W
19,5 V istosmjernog napona pri 11,8 A – 230 W
19,5 V istosmjernog napona pri 16,92 A – 330 W
Priključak za istosmjerni napon na
HP-ovu vanjskom napajanju
(samo odabrani proizvodi)
NAPOMENA:
ovaj proizvod dizajniran je za IT sustave napajanja u Norveškoj s međufaznim naponom ne
višim od 240 V rms.
52
Poglavlje 12
Tehnički podaci
Sample