HP Pavilion 15-cd000 user manual download (Page 41 of 68)

Languages: Croatian
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 68
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi)
HP-ova značajka brzog punjenja omogućuje vam brzo punjenje baterije računala. Vrijeme punjenja može
odstupati za +/-10%. Ovisno o modelu računala i HP prilagodniku izmjenične struje koji ste dobili s računalom,
HP brzo punjenje radi na jedan od sljedećih načina:
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 50 %, baterija će se do 50 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 30 minuta.
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 90%, baterija će se do 90% ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 90 minuta.
Da biste koristili HP-ovu značajku brzog punjenja, isključite računalo i zatim priključite prilagodnik izmjenične
struje na računalo i na vanjski izvor napajanja.
Prikaz napunjenosti baterije
Da biste vidjeli postotak napunjenosti baterije i trenutni plan uštede energije, postavite pokazivač miša iznad
ikone
Napajanje
.
Pronalaženje informacija o bateriji u programu HP Support Assistant (samo
odabrani proizvodi)
Da biste pristupili podacima o bateriji, učinite sljedeće:
1.
Upišite
support
(podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju
HP
Support Assistant
.
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite
Moj PC
, zatim karticu
Dijagnostika i alati
, a potom
HP-ova provjera baterije
. U slučaju da se
prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti, obratite se službi za podršku.
HP Support Assistant pruža sljedeće alate i informacije o bateriji:
HP-ova provjera baterije
informacije o vrstama baterija,
VSHFLƬNDFLMDPD²
vijeku trajanja i kapacitetu
Ušteda energije baterije
Da biste uštedjeli energiju baterije i maksimalno produljili njezin vijek trajanja:
smanjite osvjetljenje zaslona
pod Mogućnosti napajanja odaberite postavku
Ušteda energije
.
isključite bežične uređaje kada ih ne upotrebljavate
odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite, primjerice
vanjski tvrdi disk priključen na USB priključak
zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte.
prije prestanka rada pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo
Rad uz baterijsko napajanje
31
Sample