HP Pavilion 15-cd000 user manual download (Page 26 of 68)

Languages: Croatian
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 68
Povezivanje s WLAN-om
NAPOMENA:
kada postavljate pristup internetu u svom domu, morate stvoriti račun kod davatelja
internetskih usluga (ISP). Obratite se lokalnom davatelju internetskih usluga (ISP) radi kupnje internetske
usluge i modema. Davatelj internetskih usluga pomoći će vam postaviti modem, instalirati mrežni kabel za
povezivanje bežičnog usmjerivača s modemom te provjeriti internetsku uslugu.
Da biste se povezali s WLAN-om, slijedite ove korake:
1.
Provjerite je li WLAN uređaj uključen.
2.
Odaberite ikonu statusa mreže na programskoj traci, a zatim se povežite s jednom od dostupnih mreža.
Ako je riječ o WLAN-u s omogućenom zaštitom, morat ćete unijeti sigurnosni kôd. Unesite kod, a zatim
odaberite
Dalje
da biste dovršili povezivanje.
NAPOMENA:
ako nije naveden nijedan WLAN, možda niste u dometu bežičnog usmjerivača ili pristupne
točke.
NAPOMENA:
ako ne vidite WLAN na koji se želite spojiti, na programskoj traci desnom tipkom miša
kliknite ikonu statusa mreže, a zatim odaberite
Otvori Centar za mrežu i zajedničko korištenje
.
Odaberite
Postavljanje nove veze ili mreže
. Prikazat će se popis mogućnosti koji omogućuje ručno
pretraživanje i povezivanje s mrežom ili stvaranje nove mrežne veze.
3.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili povezivanje.
Da biste nakon uspostave veze provjerili naziv i status mreže, odaberite ikonu mrežnog statusa na desnom
kraju programske trake.
NAPOMENA:
funkcionalni domet (domet bežičnog signala) ovisi o implementaciji WLAN-a, proizvođaču
usmjerivača te interferenciji s drugim elektroničkim uređajima ili o strukturalnim preprekama, kao što su
zidovi i podovi.
Korištenje HP-ova modula za širokopojasnu vezu (samo neki proizvodi)
Vaše računalo s HP-ovim modulom za širokopojasnu mrežu sadrži ugrađenu podršku za mobilnu
širokopojasnu uslugu. Kada vaše novo računalo koristi mrežu operatera mobilne telefonije, pruža vam
slobodu povezivanja s internetom, slanja e-pošte i povezivanja s mrežom vaše tvrtke bez potrebe za
povezivanjem s Wi-Fi pristupnim točkama.
Da biste aktivirali uslugu mobilne širokopojasne veze, možda će vam biti potreban IMEI i/ili MEID broj HP-ova
modula za širokopojasnu vezu. Broj može biti otisnut na oznaci na donjoj strani računala, u odjeljku za
bateriju, ispod servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
– ili –
Broj možete pronaći i tako da slijedite ove korake:
1.
Na programskoj traci odaberite ikonu statusa mreže.
2.
Odaberite
Prikaz postavki veze
.
3.
U odjeljku
Mobilne širokopojasne veze
odaberite ikonu statusa mreže.
Neki operateri mobilnih mreža zahtijevaju upotrebu kartice modula za prepoznavanje pretplatnika (SIM-a).
SIM kartica sadrži osnovne informacije o vama, kao što su osobni
LGHQWLƬNDFLMVNL
broj (PIN) te informacije o
mreži. Neka računala sadrže unaprijed instaliranu SIM karticu. Ako SIM kartica nije unaprijed instalirana,
moguće ju je pronaći u dokumentima o HP-ovom modulu za širokopojasnu vezu koji su isporučeni uz računalo
ili je operater mobilne mreže može dati odvojeno od računala.
16
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample