HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 8 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 73
Ausinių prijungimas
...........................................................................................................................
25
Ausinių su mikrofonu prijungimas
....................................................................................................
26
Garso parametrų naudojimas
...........................................................................................................
26
Vaizdo funkcijų naudojimas
.................................................................................................................................
26
Vaizdo įrenginių prijungimas HDMI laidu (tik tam tikruose gaminiuose)
.........................................
26
HDMI garso nustatymas
.................................................................................................
27
Belaidžių ekranų, suderinamų su „Miracast“, aptikimas ir prijungimas (tik tam tikruose
gaminiuose)
.......................................................................................................................................
28
5
¹aršymas ekrane
.........................................................................................................................................
29
Jutiklinės planšetės ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
................................................................................
29
Bakstelėjimas
....................................................................................................................................
29
Suspauskite dviem pirštais ir pakeiskite mastelį
.............................................................................
30
Slinkite dviem pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
............................................................................
30
Bakstelėkite dviem pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
....................................................................
30
Bakstelėjimas keturiais pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
..............................................................
31
Braukimas trimis pirštais (tik jutiklinėje planšetėje)
........................................................................
31
Brūkštelėkite vienu pirštu (tik jutikliniame ekrane)
.........................................................................
32
Pasirinktinės klaviatūros ar pelės naudojimas
...................................................................................................
32
Ekrano klaviatūros naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
..........................................................................
32
6
Energijos vartojimo valdymas
......................................................................................................................
33
Miego ir sulaikytosios veiksenos režimų naudojimas
.........................................................................................
33
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas
......................................................................
33
Sulaikytosios veiksenos režimo paleidimas ir išjungimas (tik naudojant tam tikrus produktus) ... 34
Kompiuterio išjungimas
.......................................................................................................................................
34
Energijos piktogramos ir energijos vartojimo parinkčių naudojimas
.................................................................
35
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
...................................................................................................
35
„HP ºast Charge“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
..........................................................
35
Akumuliatoriaus įkrovos rodymas
....................................................................................................
36
Informacijos apie akumuliatorių ieškojimas „HP Support Assistant“ (tik naudojant tam tikrus
produktus)
.........................................................................................................................................
36
Akumuliatoriaus energijos taupymas
...............................................................................................
36
Žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių ¶»¼Qµ¶Ƭ²·Y¶½·±
......................................................................
36
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
........................................................................
37
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas
išorinis maitinimo šaltinis
...............................................................................................
37
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai
nepasiekiamas joks išorinis maitinimo šaltinis
..............................................................
37
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei nepavyksta nutraukti
užmigdymo režimo
.........................................................................................................
37
viii
Sample