HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 69 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 73
13
Elektrostatinė iškrova
Elektrostatinė iškrova yra statinės elektros išskyrimas susilietus dviem objektams, pvz., smūgis, kurį
patiriate, kai eidami per kilimą paliečiate metalinę durų rankeną.
Statinės elektros iškrova iš pirštų ar kitų elektrostatinių laidininkų gali sugadinti elektroninius komponentus.
Kad nesugadintumėte kompiuterio, diskų įrenginio arba neprarastumėte informacijos, laikykitės šių
atsargumo priemonių.
Jei išėmimo ar įdėjimo instrukcijose nurodoma kompiuterį atjungti nuo maitinimo šaltinio, pirma
įsitikinkite, kad jis tinkamai įžemintas.
Kol būsite pasirengę komponentus montuoti, laikykite juos savo pakuotėse, saugančiose nuo
elektrostatinio krūvio.
Stenkitės neliesti kaiščių, laidų ir kontūrų. Kuo mažiau lieskite elektroninius komponentus.
Naudokite nemagnetinius įrankius.
Prieš imdami komponentus rankomis, pašalinkite elektrostatinį krūvį paliesdami nedažytą metalinį
paviršių.
Išmontavę kokį nors komponentą, įdėkite jį į pakuotę, saugančią nuo elektrostatinio krūvio.
59
Sample