HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 64 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 73
Jei norite pasinaudoti parinktimi „Gamyklinių parametrų atkūrimas“ (tik tam tikruose gaminiuose),
turite naudoti HP atkūrimo laikmeną. Jei dar nesukūrėte atkūrimo laikmenos, žr.
HP atkūrimo laikmenos
kūrimas (tik tam tikruose gaminiuose)
51
puslapyje
.
Jei kompiuteris neleidžia sukurti HP atkūrimo laikmenos arba jei HP atkūrimo laikmena neveikia, jūsų
sistemai skirtą atkūrimo laikmeną galite gauti iš palaikymo tarnybos. Žr. su kompiuteriu pateikiamą
lankstinuką
Visame pasaulyje galiojantys telefonų numeriai
. Taip pat kontaktinę informaciją galite rasti
HP interneto svetainėje. Apsilankykite svetainėje adresu
support
, pasirinkite šalį ar
regioną ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
S´ARBµ:
HP atkūrimo laikmena automatiškai nekuria jūsų asmeninių duomenų atsarginių kopijų. Prieš
kurdami atkūrimo laikmeną sukurkite visų asmeninių duomenų, kuriuos norite išsaugoti, atsarginę kopiją.
Naudodami „HP ¹ecovery“ laikmeną, galite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų atkūrimo parinkčių:
PASTABA:
pradėjus atkūrimo procesą rodomos tik tos parinktys, kuriomis galima naudotis jūsų
kompiuteryje.
Sistemos atkūrimas – iš naujo įdiegiama pradinė operacinė sistema ir ±X²RQƬ³Ņ´XR¸·½¶ numatytųjų
programų parametrai.
Gamyklinės būsenos atkūrimas – atkuriama gamyklinė kompiuterio būsena panaikinant visą informaciją
iš standžiojo disko ir iš naujo sukuriant skaidinius. Paskui įdiegia operacinę sistemą ir programinę įrangą,
kuri buvo įdiegta gamintojo.
„HP ¹ecovery“ skaidinys (tik tam tikruose gaminiuose) suteikia galimybę atlikti sistemos atkūrimą.
„hP Recovery“ skaidinio naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Naudodami HP atkūrimo skaidinį galite atlikti sistemos atkūrimą nenaudodami atkūrimo diskų arba atkūrimo
USB ÄƮ·±ÅÆ disko. Šį atkūrimo būdą galite naudoti, tik jei standusis diskas dar veikia.
Norėdami paleisti „HP ¹ecovery Manager“ iš „HP ¹ecovery“ skaidinio, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
S´ARBµ:
prieš pradėdami šiuos veiksmus, planšetiniame kompiuteryje su nuimama klaviatūra prijunkite
klaviatūrą prie klaviatūros bazės (tik tam tikruose gaminiuose).
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
recovery
, pasirinkite
hP Recovery Manager
(HP atkūrimo
tvarkytuvė) ir tada pasirinkite
¿indows Recovery Evironment
(„Windows“ atkūrimo aplinka).
– arba –
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su prijungta klaviatūra paleisdami kompiuterį
paspauskite klavišą
f11
arba nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką paspauskite ir palaikykite klavišą
f11
.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite garsumo didinimo
mygtuką; pasirinkite
f11
.
– arba –
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite garsumo
mažinimo mygtuką; pasirinkite
f11
.
2.
Įkrovos parinkčių meniu pasirinkite
Trikčių šalinimas
.
3.
Pasirinkite
Recovery Manager
(Atkūrimo tvarkytuvė), tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
54
11 skyrius
Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Sample