HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 62 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 73
Norėdami sukurti sistemos atkūrimo taškus ir atsargines asmeninės informacijos kopijas, galite naudoti
„Windows“ įrankius, žr.
„Windows“ įrankių naudojimas
52
puslapyje
.
Jei kompiuterio sąraše nėra atkūrimo ir „Windows“ skaidinių, sėkmingai nustatę kompiuterį atkūrimo
laikmenai sukurti galite naudoti „HP ¹ecovery Manager“. HP atkūrimo laikmeną galima naudoti, norint
atkurti sistemą, jei sugadinamas standusis diskas. Atliekant sistemos atkūrimą, iš naujo įdiegiama
pirminė operacinė sistema ir gamykloje įdiegtos programinės įrangos, tada ±X²RQƬ³Ņ´XR¸·½¶ programų
parametrai. Naudojant „HP ¹ecovery“ laikmeną taip pat galima pritaikyti sistemą pagal savo poreikius
arba atkurti gamyklinį atvaizdą pakeitus standųjį diską.
Galima sukurti tik vieną atkūrimo laikmeną. Su šiomis atkūrimo priemonėmis elkitės atsargiai ir
laikykite jas saugioje vietoje.
„HP ¹ecovery Manager“ patikrina kompiuterį ir nustato, kiek vietos medijai reikės saugykloje.
Norint kurti atkūrimo diskus, kompiuteris turi turėti optinį diskų įrenginį su DVD įrašymo galimybe.
Turi būti naudojami tik aukštos kokybės DVD-¹, DVD+¹, DVD-¹ DL arba DVD+¹ DL diskai.
Nenaudokite daugkartinio rašymo CDùW, DVDùW, dvisluoksnių DVDùW ir BD-¹E (daugkartinio
rašymo „Blu-ray“) diskų; jie nesuderinami su „HP ¹ecovery Manager“ programine įranga. Arba
galite naudoti tuščią aukštos kokybės USB atmintinę.
Jei kompiuteryje nėra integruotojo optinio diskų įrenginio, įrašančio DVD diskus, o jūs norėtumėte
sukurti DVD atkūrimo laikmeną, atkūrimo diskus galite kurti naudodami pasirinktinį išorinį optinį
diskų įrenginį. Jei naudojate išorinį optinių diskų įrenginį, jį prie kompiuterio USB prievado turite
prijungti tiesiogiai, o ne prie išorinio įrenginio USB prievado, pavyzdžiui, USB šakotuvo. Jei DVD
laikmenos patys susikurti negalite, jūsų kompiuteriui skirtus atkūrimo diskus galite įsigyti iš HP. Žr.
su kompiuteriu pateikiamą lankstinuką
Visame pasaulyje galiojantys telefonų numeriai
. Kontaktinę
informaciją taip pat galite rasti HP interneto svetainėje. Apsilankykite svetainėje adresu
support
, pasirinkite šalį ar regioną ir vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
Prieš pradėdami kurti atkūrimo laikmeną įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie kintamosios
srovės šaltinio.
Kūrimo procesas gali trukti valandą arba ilgiau. Nepertraukite kūrimo proceso.
Jei reikia, programą galite išjungti nesukūrę visų atkūrimo DVD diskų. „HP ¹ecovery Manager“
užbaigs dabartinio DVD įrašymą. Kai kitą kartą įjungsite „HP ¹ecovery Manager“, bus rodomas
raginimas tęsti.
Jei norite sukurti HP atkūrimo laikmeną:
S´ARBµ:
prieš pradėdami šiuos veiksmus, planšetiniame kompiuteryje su nuimama klaviatūra prijunkite
kompiuterį prie klaviatūros pagrindo.
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
atkūrimas
ir pasirinkite
hP Recovery Manager
.
2.
Pasirinkite
Sukurti atkūrimo laikmeną
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Jei kada nors reikės atkurti sistemą, skaitykite
Kaip atkurti naudojant „HP ¹ecovery Manager“
53
puslapyje
.
„¿indows“ įrankių naudojimas
Naudodamiesi „Windows“ įrankiais galite sukurti atkūrimo laikmeną, sistemos atkūrimo taškus ir asmeninės
informacijos atsargines kopijas.
PASTABA:
jei saugyklos talpa 32 GB arba mažesnė, „Microsoft“ sistemos atkūrimas išjungiamas pagal
numatytuosius parametrus.
52
11 skyrius
Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
Sample