HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 54 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 73
Sąrankos priemonė „Setup µtility“ (BIOS) slaptažodis
Slaptažodis
»unkcija
Administratoriaus slaptažodis
Būtina įvesti kiekvieną kartą pasiekiant sąrankos priemonę
„Setup Utility“ (BIOS).
Pamiršę savo administratoriaus slaptažodį, sąrankos
priemonės „Setup Utility“ (BIOS) pasiekti negalėsite.
Įjungimo slaptažodis
Slaptažodį būtina įvesti kaskart, kai kompiuterį įjungiate ar
paleidžiate iš naujo arba išjungiate sulaikytosios veiksenos
režimą.
Pamiršę savo įjungimo slaptažodį, negalėsite kompiuterio
įjungti ar paleisti iš naujo arba nutraukti sulaikytosios
veiksenos režimo.
Jei norite nustatyti, keisti ar ištrinti administratoriaus ar įjungimo slaptažodį sąrankos priemonėje „Setup
Utility“ (BIOS), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
ĮSPĖJIMAS:
ką nors keisdami priemonėje „Setup Utility“ (BIOS) būkite ypač atsargūs. Atsiradus klaidoms,
kompiuteris gali veikti netinkamai.
PASTABA:
norėdami paleisti sąrankos priemonę „Setup Utility“, kompiuteryje įjunkite nešiojamojo
kompiuterio režimą ir naudokite prie nešiojamojo kompiuterio prijungtą klaviatūrą. Naudodami ekrano
klaviatūrą, kuri rodoma įjungus planšetinio kompiuterio režimą, sąrankos priemonės „Setup Utility“ pasiekti
negalėsite.
1.
Paleiskite sąrankos priemonę „Setup Utility“ (BIOS):
Kompiuteriuose arba planšetiniuose kompiuteriuose su klaviatūromis:
Įjunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį, greitai paspauskite
esc
, tada paspauskite
f10
.
Planšetiniuose kompiuteriuose be klaviatūros:
1.
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai paspauskite garsumo
didinimo mygtuką.
– arba –
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite garsumo
mažinimo mygtuką.
– arba –
Įjunkite arba iš naujo paleiskite planšetinį kompiuterį, o tada greitai nuspauskite „Windows“
mygtuką.
2.
Bakstelėkite
f10
.
2.
Pasirinkite
Sauga
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Jūsų atlikti pakeitimai įsigalios tada, kai kompiuterį paleisite iš naujo.
„¿indows hello“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
Gaminiuose su pirštų atspaudų skaitytuvu ar infraraudonųjų spindulių kamera galite naudotis „Windows
Hello“ ir prisijungti perbraukdami pirštu ar pažvelgdami į kamerą.
44
8 skyrius
Kompiuterio ir informacijos apsauga
Sample