HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 49 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 73
7
Kompiuterio priežiūra
Kad kompiuteris gerai veiktų, svarbu reguliariai jį prižiūrėti. Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti tokius
įrankius kaip disko defragmentavimo ir valymo programos. Jame taip pat pateikiamos instrukcijos, kaip
atnaujinti programas ir tvarkykles, kaip išvalyti kompiuterį, ir patarimai, kaip keliauti su kompiuteriu (arba jį
transportuoti).
Kaip pagerinti našumą
¹eguliariai prižiūrėdami kompiuterį, pvz., naudodami disko defragmentavimo ir valymo programas, galite
pagerinti kompiuterio veikimą.
ºisko defragmentavimo programos naudojimas
HP rekomenduoja standųjį diską defragmentuoti naudojant disko defragmentavimo programą bent kartą per
mėnesį.
PASTABA:
disko defragmentavimo programos nebūtina paleisti puslaidininkiniuose diskuose.
Norėdami paleisti disko defragmentavimo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės šaltinio.
2.
Užduočių juostos paieškos lauke įveskite
defragmentuoti
, tada pasirinkite
ºefragmentuoti ir
optimizuoti valdiklius
.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Papildomos informacijos rasite disko defragmentavimo programinės įrangos žinyne.
ºisko valymo programos naudojimas
Naudodami disko valymo programą standžiajame diske galite ieškoti nereikalingų failų, kuriuos galite saugiai
panaikinti, kad atlaisvintumėte vietos diske ir kompiuteris veiktų efektyviau.
Norėdami paleisti disko valymo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
diskas
ir tada pasirinkite
ºisko valymas
.
2.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„hP 3º ºriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
„HP 3D DriveGuard“ saugo standųjį diską jį sustabdydama ir sulaikydama duomenų užklausas įvykus vienam
iš toliau nurodytų įvykių:
Numetus kompiuterį.
Perkeliant kompiuterį uždarytu ekranu, kai jis veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją.
Praėjus kiek laiko nuo vieno iš šių įvykių, „HP 3D DriveGuard“ vėl leidžia diskui veikti įprastai.
PASTABA:
priemone „HP 3D DriveGuard“ apsaugoti tik vidiniai standieji diskai. „HP 3D DriveGuard“ nesaugo
standžiųjų diskų, kurie yra pasirinktiniuose prijungimo įrenginiuose arba yra prijungti prie USB prievado.
Kaip pagerinti našumą
39
Sample