HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 48 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 73
Pasenus akumuliatoriui neišmeskite jo kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vadovaukitės vietiniais savo
šalies akumuliatorių šalinimo teisės aktais ir reglamentais.
Maitinimas iš išorinio energijos šaltinio
Informacijos apie išorinio maitinimo šaltinio prijungimą ieškokite kompiuterio dėžėje įdėtame plakate
Sąrankos instrukcijos
.
Kai kompiuteris prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio naudojant patvirtintą kintamosios srovės adapterį
arba papildomą prijungimo įrenginį arba išplėtimo produktą, akumuliatoriaus energija nenaudojama.
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte galimų saugos problemų, naudokite tik su kompiuteriu pateikiamą
kintamosios srovės adapterį, HP pateiktą atsarginį kintamosios srovės adapterį arba suderinamą kintamosios
srovės adapterį, įsigytą iš HP.
PERSPĖJIMAS!
Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus, kai skrendate lėktuvu.
Kompiuterį prie išorinio maitinimo šaltinio junkite esant bet kuriai iš toliau nurodytų sąlygų.
Įkraudami arba kalibruodami akumuliatorių
Kai diegiate arba atnaujinate sistemos programinę įrangą
Kai atnaujinate sistemos BIOS
Kai rašote informaciją į diską (tik tam tikruose gaminiuose).
Kai paleidžiate disko defragmentavimo programą kompiuteryje, kuriame yra vidinis standusis diskas
Kai kuriama atsarginė kopija arba atliekamas atkūrimas
Kai kompiuteris prijungiamas prie išorinio maitinimo šaltinio, įvyksta toliau nurodyti įvykiai.
Pradedamas krauti akumuliatorius.
Padidinamas ekrano ryškumas.
Energijos piktograma
keičia savo išvaizdą.
Kai atjungiate išorinį maitinimo šaltinį:
Kompiuteris pradeda naudoti akumuliatoriaus galią.
ekrano ryškumas automatiškai sumažinamas, kad būtų tausojama akumuliatoriaus įkrova.
Energijos piktograma
keičia savo išvaizdą.
38
6 skyrius
Energijos vartojimo valdymas
Sample