HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 47 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 73
– arba –
Energijos piktograma
rodo pranešimą apie žemą arba kritinį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
PASTABA:
daugiau informacijos apie energijos piktogramą rasite skyriuje
Energijos piktogramos ir
energijos vartojimo parinkčių naudojimas
35
puslapyje
.
Akumuliatoriui išsikrovus iki kritinio lygio, kompiuteris atlieka toliau nurodytus veiksmus.
Jei sulaikytosios veiksenos režimas išjungtas, o kompiuteris įjungtas arba veikia miego režimu, jis dar
trumpai veikia miego režimu, o tada išjungiamas. Neįrašyta informacija prarandama.
Jei užmigdymo režimas įgalintas, o kompiuteris įjungtas arba yra miego būsenos, jis inicijuoja
užmigdymo režimą.
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis maitinimo
šaltinis
Prie kompiuterio ir išorinio maitinimo šaltinio prijunkite:
Kintamosios srovės adapterį
Pasirinktinį doko įrenginį arba plėtros produktą
Papildomą maitinimo adapterį, įsigytą kaip priedą iš HP
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai nepasiekiamas joks išorinis
maitinimo šaltinis
Įrašykite savo darbą ir išjunkite kompiuterį.
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei nepavyksta nutraukti užmigdymo
režimo
1.
Prie kompiuterio ir išorinio maitinimo šaltinio prijunkite kintamosios srovės adapterį.
2.
Nutraukite užmigdymo režimą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
Gamykloje užsandarintas akumuliatorius
Jei norite patikrinti akumuliatoriaus būseną arba jei akumuliatorius nebelaiko įkrovos, naudodami „HP
Support Assistant“ programėlę paleiskite HP akumuliatoriaus patikrinimo funkciją (tik naudojant tam tikrus
produktus).
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
support
ir pasirinkite programą
hP Support Assistant
.
– arba –
Užduočių juostoje pasirinkite klaustuko piktogramą.
2.
Pasirinkite
Mano kompiuteris
, pasirinkite skirtuką
ºiagnostika ir įrankiai
, tada –
hP akumuliatoriaus
patikrinimas
. Jei atlikus HP akumuliatoriaus patikrinimą nurodoma, kad akumuliatorių reikia pakeisti,
kreipkitės į palaikymo tarnybą.
Šio gaminio akumuliatoriaus (-ių) vartotojai patys lengvai pakeisti negalės. Išėmus arba pakeitus
akumuliatorių garantija gali būti netaikoma. Jei akumuliatorius greitai išsikrauna, kreipkitės į techninės
pagalbos centrą.
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
37
Sample