HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 45 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 73
Jei kompiuteris nereaguoja ir jūs negalite išjungti kompiuterio nurodytais būdais, pabandykite tokias kritines
procedūras toliau nurodyta seka.
Paspauskite
ctrl
+
alt
+
delete
, pasirinkite piktogramą
Maitinimas
, tada pasirinkite
Išjungti
.
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 10 sekundes.
Jei jūsų kompiuteryje yra naudotojo keičiamas akumuliatorius (tik tam tikruose gaminiuose), atjunkite
kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio ir po to išimkite akumuliatorių.
Energijos piktogramos ir energijos vartojimo parinkčių
naudojimas
Energijos piktograma
yra „Windows“ užduočių juostoje. Energijos piktograma leidžia greitai pasiekti
energijos vartojimo parametrus ir peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą.
Jei norite peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą procentais ir esamą maitinimo planą, užveskite pelės
žymeklį ant
energijos
piktogramos
.
Norėdami naudoti energijos vartojimo parinktis, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite
energijos
piktogramą
, tada pasirinkite
Energijos vartojimo parinktys
.
Skirtingos energijos piktogramos nurodo, ar kompiuteris maitinamas akumuliatoriaus energija, ar išoriniu
maitinimo šaltiniu. Perkėlus pelės žymeklį ant piktogramos parodoma, ar akumuliatorius nėra pasiekęs žemo
ar kritinio įkrovos lygį.
´eikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte galimų saugumo problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu pateiktą,
atsarginį arba suderinamą akumuliatorių, įsigytą iš HP.
Kai įkrautas akumuliatorius yra kompiuteryje, o kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio,
kompiuteris naudoja akumuliatoriaus energiją. Kai kompiuteris yra išjungtas ir atjungtas nuo išorinio
maitinimo šaltinio, kompiuterio akumuliatorius iš lėto išsikrauna. Akumuliatoriui pasiekus žemą ar kritinį
įkrovos lygį, kompiuteris parodo pranešimą.
Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo energijos vartojimo valdymo parametrų, kompiuteryje
veikiančių programėlių, ekrano šviesumo, prie kompiuterio prijungtų išorinių įrenginių ir kitų veiksnių.
PASTABA:
kai atjungiate išorinį maitinimo šaltinį, ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad būtų
tausojama akumuliatoriaus įkrova. Naudojant tam tikrus kompiuterių modelius, galima perjungti ³´·Ƭ²R±
režimus, kad būtų tausojama akumuliatoriaus įkrova.
„hP »ast CÀarge“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Naudodami „HP ºast Charge“ galite greitai įkrauti kompiuterio akumuliatorių. Krovimo laikas gali skirtis +/–
10 %. Atsižvelgiant į kompiuterio modelį ir su jūsų kompiuteriu pateiktą HP kintamosios srovės adapterį, „HP
ºast Charge“ veikia vienu iš toliau nurodytų būdų.
Energijos piktogramos ir energijos vartojimo parinkčių naudojimas
35
Sample