HP Pavilion 14-bf000 user manual download (Page 44 of 73)

Languages: Lithuanian
Pages:73
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 73
Sulaikytosios veiksenos režimo paleidimas ir išjungimas (tik naudojant tam tikrus
produktus)
Naudodami energijos vartojimo parinktis galite įjungti vartotojo paleistą sulaikytosios veiksenos režimą ir
keisti kitus maitinimo parametrus bei skirtuosius laikus.
1.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite
energijos
piktogramą
, tada pasirinkite
Energijos vartojimo
parinktys
.
2.
Kairiojoje srityje pasirinkite
Pasirinkti maitinimo mygtukų funkcijas
(formuluotė gali skirtis
atsižvelgiant į produktą).
3.
Atsižvelgiant į turimą produktą, galite įjungti akumuliatoriaus arba išorinio maitinimo šaltinio
sulaikytosios veiksenos režimą bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų.
Maitinimo mygtukas
– dalyje
Maitinimo ir miego režimo mygtukai ir dangtelio parametrai
(formuluotė gali skirtis atsižvelgiant į produktą) pasirinkite
Paspaudus maitinimo mygtuką
, tada
pasirinkite
Sulaikytoji veiksena
.
Miego režimo mygtukas
(tik naudojant tam tikrus produktus) – dalyje
Maitinimo ir miego režimo
mygtukai ir dangtelio parametrai
(formuluotė gali skirtis atsižvelgiant į produktą) pasirinkite
Paspaudus miego režimo mygtuką
, tada pasirinkite
Sulaikytoji veiksena
.
ºangtelis
(tik naudojant tam tikrus produktus) – dalyje
Maitinimo ir miego režimo mygtukai ir
dangtelio parametrai
(formuluotė gali skirtis atsižvelgiant į produktą) pasirinkite
µždarius
dangtelį
, tada pasirinkite
Sulaikytoji veiksena
.
Maitinimo meniu
– pasirinkite
Keisti parametrus, kurie dabar yra nepasiekiami
, tada dalyje
Išjungimo parametrai
pažymėkite žymimąjį langelį
Sulaikytoji veiksena
.
Maitinimo meniu galite pasiekti pasirinkę mygtuką
Pradžia
.
4.
Pasirinkite
Įrašyti keitimus
.
Norėdami paleisti sulaikytosios veiksenos režimą, naudokite būdą, kurį įgalinote atlikdami 3 veiksmą.
Jei norite išjungti užmigdymo režimą, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką.
PASTABA:
jei nustatėte, kad išjungiant sulaikytosios veiksenos režimą būtų reikalaujama slaptažodžio,
turite įvesti „Windows“ slaptažodį ir tik tada jūsų darbas bus parodytas ekrane.
Kompiuterio išjungimas
ĮSPĖJIMAS:
išjungiant kompiuterį neįrašyta informacija bus prarasta. Būtinai įrašykite savo darbą prieš
išjungdami kompiuterį.
Pasirinkus išjungimo komandą, uždaromos visos atidarytos programos, įskaitant operacinę sistemą, tada
išjungiamas ekranas ir kompiuteris.
Išjunkite kompiuterį, jei jo nenaudosite ir jis bus atjungtas nuo išorinio maitinimo šaltinio ilgą laiko tarpą.
¹ekomenduojama kompiuterį išjungti naudojant „Windows“ išjungimo komandą.
PASTABA:
jei kompiuteris veikia miego arba sulaikytosios veiksenos režimu, pirmiausia jį turite išjungti
trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir tik tuomet išjungti kompiuterį.
1.
Išsaugokite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, tada pasirinkite piktogramą
Maitinimas
ir pasirinktie
Išjungti
.
34
6 skyrius
Energijos vartojimo valdymas
Sample